„Kauno autobusų“ Darbuotojų profesinės sąjungos konferencijoje – rinkimai bei pagrindinės problemos

22 lapkričio 05:19 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė, Vilniaus viešasis transportas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius, UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis ir iš 30 rinktų delegatų 25. Konferencijai pirmininkavo vicepirmininkas Saulius Krisiūnas ir posėdžių sekretorė Jurgita Dulinskienė.

Pirmininkaujantis paskelbė konferencija teisėta, jei joje dalyvauja 1/3 išrinktų delegatų. Delegatai vienbalsiai pritarė darbotvarkei ir išsirinko iš 3 narių balsų skaičiavimo komisiją.

Pirmininkas Bronius Bučelis pateikė metinį pranešimą. Jis pabrėžė, kad darbuotojų profesinė sąjunga priklauso Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir yra Tarptautinių profesinių sąjungų narė. Pasidžiaugė, kad vairuotojams pagerėjo darbo sąlygos, kadangi vairuotojai dirba naujomis transporto priemonėmis, įrengti nauji komposteriai, kasos aparatai, bet gaila kad ligi šiol neišsprendėme vairuotojų darbo ir poilsio laiko keliamų problemų. „Tikiuosi, kad esamas problemas aptarsime Vadovų komitete. Džiaugiuosi, kad vykusiuose kolektyvinėse derybose pavyko bendrovės darbuotojams pakelti atlyginimus, bet didėjant infliacijai turėsime ieškoti būdų ir toliau indeksuoti darbuotojams darbo užmokestį teikdami siūlymus bendrovės administracijai. Vienas iš projektų bus svarstomas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kad nenuvertėtų atlyginimai, turi būti indeksuojamas ir vidutinis darbo užmokestis kylant minimaliam atlyginimui ir infliacijos dydžiu“, – sakė B. Bučelis.

Jis sakė dalyvaujantis bendrovės Vadovų komiteto posėdžiuose, kur kartą per mėnesį aptariamos ir darbuotojų problemas. „Sprendžiant darbuotojų problemas, reikia turėti jų pasitikėjimą. Vertindamas esamą situaciją norėčiau išklausyti administracijos keliamus uždavinius, vykdant abipusius įsipareigojimus pareiginiuose nuostatuose darbuotojui ir administracijai, . Džiaugiuosi, kad pavyko įtikinti Vyriausybę dėl 1,65 koeficiento dydžio krovininio transporto vairuotojams ir artimiausiu laiku reikėtų išspręsti dėl 95 kodo kurį vykdytų ruošiant vairuotojus Valstybinės įmonės“, – kalbėjo B. Bučelis

Pasak jo, 2022 m. Kaunas taps Europos kultūros sostinė, atnaujintomis gatvėmis kuriuose kursuos ir nauji autobusai ir troleibusai. Baigdamas pranešimą pirmininkas palinkėjo vieningumo ir tolerancijos sprendžiant kartu keliamas problemas.

J. Jančiauskienė pateikė įstatų pakeitimus, kuriems pritarė konferencijos delegatai.

Taip pat pateikta revizinės komisijos ataskaita, kuriai bendru sutarimu pritarė delegatai.

Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas pateikė pirmininko Broniaus Bučelio kandidatūrą į pirmininko pareigas 4 metų kadencijai.

Vyko balsavimas: už pasisakė 23, 2 delegatai. susilaikė. Keturių metų kadencijai išrinktas pirmininkas Bronius Bučelis.

Vadovaujantis įstatų VI sk. 9 punktu, pirmininkas teikė 10 profsąjungos komiteto narių kandidatūras, kurioms vienbalsiai pritarė delegatai. Pateikta Darbų saugos ir sveikatos komiteto narių sudėtis kuria pritarta.

Pritarta 2022 m. veiklos programai su pakeitimais, kuriems pritarė konferencijos delegatai.

J. Matuizienė, kuri palinkėjo pirmininkui ir naujai išrinktiems komiteto nariams geros kloties atstovaujant darbuotojų teises.

Ji paminėjo, kad 2022 m. gegužės 6 d. vyks LPSK VII suvažiavimas, kur bus renkamas pirmininkas(ė), Generalinis sekretorius(ė) ketverių metų kadencijai. Konferencijos delegatus supažindino su LPSK veikla ir struktūra. Paminėjo, kad neseniai  nacionaliniu lygiu pasirašytos šakinės kolektyvinės sutartys, kurios suteikia profesinės sąjungos nariams didesnių socialinių garantijų.

M. Grigelis pasveikino konferencijos delegatus ir išrinktą pirmininką bei komiteto narius ir atsakė į pateiktus klausimus. „Pandemija jau daugiau kaip 2 metus neleidžia susitikti su jumis, negalime organizuoti vairuotojų susirinkimų ir aptarti problemų gyvai“, – sakė M. Grigelis. Jis pasidžiaugė, kad, sprendžiant darbuotojų problemas randamas kompromisas su Darbuotojų profesine sąjunga.

A. Markevičius pasveikino pirmininką ir išrinktus komiteto narius ir palinkėjo sėkmės atstovaujant įmonės darbuotojams. „Aišku, keliamos problemos Lietuvos keleiviniame transporte panašios, bet, deja, kitaip nei jūs, mes nerandame kompromiso su bendrovės vadovybe ir dėl to turėjome skelbti streiką, kurį administracija apskundė teismui. Teismas turi priimti sprendimą, ar skelbiamas streikas bus teisėtas, nors Darbo ginčų komisija priėmė sprendimą ir leido streikuoti. Tikiuosi, Vilniaus apylinkės teismas pripažins streiką teisėtu ir leis profesinei sąjungai organizuoti streiką. Artimiausiu metu kreipsimės į bendrovės vadovybę, kad būtų užtikrinamos laikinosios priemonės organizuojant streiką Vilniaus mieste“, – kalbėjo A. Markevičius.

Baigdamas konferenciją, pirmininkas padėkojo delegatams. Delegatai bei svečiai diskutavo prie kavos puodelio, gyvai dalindamiesi patirtimi.

Bronius Bučelis