Keičiasi finansavimo salygų aprašas dėl Regionų pasiekiamumo gerinimo

gruodžio 01 03:50 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Susisiekimo ministerijos įsakymu keičiamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 3-296(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4ebcc150d5a611e782d4fd2c44cc67af

 

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka