Kelių transporto kodekso pataisos gali neigiamai paveikti konkurenciją rinkoje

05 liepos 05:59 2024 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Naujienos

Konkurencijos taryba įžvelgia rizikų, kad Seime priėmus Kelių transporto kodekso pataisas, keleivių vežimo tarpmiestiniais maršrutais rinka taptų uždaryta naujiems dalyviams, kas ilguoju laikotarpiu neigiamai paveiktų konkurenciją.

Kelių transporto kodekso pakeitimo projekte, parengtame Seimo Ekonomikos komiteto, siekiama, be kita ko, nustatyti, kad vienam vežėjui būtų išduodamas tik vienas leidimas vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutu, taip pat išskiriami esami ir nauji maršrutai bei išlieka reikalavimas, jog maršrutų trasos turi nesutapti daugiau kaip 50 proc.

Konkurencijos tarybos preliminariu vertinimu, planuojami pakeitimai apribotų įmonių galimybes įeiti į keleivių vežimo paslaugų rinką ir ilgesniu laikotarpiu tai neigiamai paveiktų konkurenciją, dėl ko žalą patirtų vartotojai, nes negalėtų gauti kokybiškų paslaugų už geriausią kainą.

Konkurencijos taryba supranta, jog nustatant reglamentavimą keleivių vežimo sektoriuje būtina derinti įvairius interesus, įskaitant siekį užtikrinti, kad keleiviai būtų vežami ir komerciškai mažiau patraukliais maršrutais. Vis dėlto institucija siūlo apsvarstyti siūlomų ribojimų būtinumą ir proporcingumą bei pritaria Susisiekimo ministerijos siūlymui įvertinti svarstomo reglamentavimo alternatyvas, kurios neribotų ar mažiau ribotų konkurenciją, ir gauti Vyriausybės išvadą.

Reforma keleivių vežimo tarpmiestiniais maršrutais rinkoje buvo vykdoma po to, kai Konkurencijos taryba 2020 m. nustatė Konkurencijos įstatymo pažeidimą konstatavusi, kad Lietuvos transporto saugos administracija, daugelį metų pratęsdama sutartis su tomis pačiomis įmonėmis vežti keleivius tarpmiestiniais maršrutais, ribojo konkurenciją. Tokie administracijos sprendimai lėmė, kad rinka tapo uždara: tuo pačiu maršrutu visą laiką vežė tas pats vežėjas ar keli vežėjai, o patekti į rinką naujam dalyviui buvo praktiškai neįmanoma.

Lietuvos transporto saugos administracija buvo įpareigota sutartis nutraukti ir organizuoti konkurencingas atrankos procedūras vežėjams parinkti, t. y. sudaryti sąlygas visiems vežėjams – tiek esamiems, tiek rinkos naujokams – varžytis dėl keleivių vežimo paslaugų. Tačiau šis įpareigojimas tapo nebeaktualus, kai nuo 2023 m. kovo 31 d. įsigaliojo Kelių transporto kodekso pataisos, kuriomis buvo iš esmės pakeistas keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais organizavimas. Konkurencijos taryba iki tol ne kartą teikė pastabas dėl planuojamo reglamentavimo ir įspėjo, kad tolimojo reguliaraus keleivių vežimo paslaugų sektoriuje turi būti sudarytos vienodos konkurencijos sąlygos, neprivilegijuojant rinkos senbuvių.

Institucija laikosi nuoseklios pozicijos, kad tik tada, kai rinkoje užtikrinama konkurencija ir įmonės varžosi tarpusavyje dėl paslaugų teikimo, valstybė ir vartotojai gauna didžiausią konkurencijos teikiamą naudą – kokybiškas paslaugas už geriausią kainą. Taigi, net ir siekiant kitų teisėtų tikslų (pavyzdžiui, kad vartotojai gautų komerciškai mažiau patrauklias paslaugas), turėtų būti pasirenkamos priemonės, mažiausiai ribojančios konkurenciją, ir įvertinus jų proporcingumą.

KT informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka