Koks prieš 100 metų buvo metinis mokestis automobilių, motociklų ir dviračių turėtojams?

20 kovo 05:18 2023 Spausdinti straipsnį Istorija Lankytojai

Beieškodamas informacijos apie viešąjį transportą, radau, mano manymu, įdomų dokumentą: „Privalomas įsakymas Nr. 16″

Ukmergės Apskrities Valdyba, remdamasi Apskrities Tarybos 1923 m. balandžio 7 d. nutarimu, remiantis savivaldybių įstatymo 14 paragrafo raidė „r” ir 1919 m. kovo mėn. 3 d. įstatymu apie savivaldybių privalomųjų įsakymų leidimą ir pildymą leidžia Apskrities gyventojams šį privalomąjį įsakymą.

  1. Įregistruoti iki š.m. gegužės 15 d. visus automobilius, motociklus, dviračius Ukmergės Apskrities Valdyboje sumokėti Valdybos kason žemiau nustatytą metinį mokestį ir gauti tam tikrą pažymėjimą.
  2. Metinis mokestis automobiliui 100 litų, motociklui 25 litai ir dviračiui 10 litų.
  3. Užsimokėję pažymėtą mokestį gauna pažymėjimus važinėti Lietuvos ribose vieniems metams.

Be to, automobilių ir motociklų savininkai privalo dar gauti leidimus važinėjimui iš Apskrities Viršininko.

  1. Važinėjant su dviračiu be pažymėjimo dar reikia turėti pritaisytą dviračio gale metalinę lentelę 10×7 cm. didumo su numeriu ir raidėmis

U.A.V.

  1. Šis įsakymas įsigalioja nuo paskelbimo dienos. Įsakymo vykdymą prižiūri savivaldybės ir milicija.
  2. Nusikaltę prieš šį įsakymą baudžiami valsčių valdybų administraciniu būdu iki 500 litų.

Ukmergės Apskrities

Valdybos Pirmininkas A. Čekanavičius

Ukmergė

1923m balandžio 17d.

Nr. 1467

Kęstutis Pletkus

Nuotrauka  iš asmeninio Romano Senapėdžio archyvo

  • RemasterDirector_22abe5b5f