Konkurencijos taryba: siūlomos Kelių transporto kodekso pataisos gali privilegijuoti esamus keleivių vežėjus

27 gruodžio 11:50 2022 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Naujienos

Konkurencijos taryba įvertino siūlomus Kelių transporto kodekso pakeitimus, kurie, institucijos nuomone, potencialiai galėtų sudaryti nevienodas konkurencijos sąlygas tolimojo reguliaraus keleivių vežimo paslaugų sektoriuje veikiantiems ūkio subjektams.

Pagal Seime svarstomą Kelių transporto kodekso pakeitimo projektą, pasibaigus rinkoje įsitvirtinusių vežėjų esamų leidimų galiojimo terminui, tiems vežėjams, kurie iki 2023 m. kovo 1 d. kreipsis į Lietuvos transporto saugos administraciją dėl leidimo vežti keleivius, nebūtų taikomos tokios pačios konkurencingos procedūros sąlygos kaip jų konkurentams, siekiantiems patekti į rinką. Pavyzdžiui, rinkos senbuviams nebūtų taikomi reikalavimai sudaryti  infrastruktūros naudojimo sutartis su autobusų stotimis ir pateikti banko ar draudimo bendrovės išduotą keleivių vežimo užtikrinimo garantiją.

Pagal Konkurencijos tarybos nustatytus ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu patvirtintus įpareigojimus Lietuvos transporto saugos administracija turėjo ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. organizuoti konkurencingą procedūrą naujiems vežėjams parinkti. Institucijos teigimu, šie įpareigojimai nebūtų tinkamai įgyvendinti, jeigu esamiems vežėjams būtų leidžiama tęsti veiklą be visiems konkurentams vienodai taikomos konkurencingos procedūros.

Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu, esami vežėjai jau turi sutartis su autobusų stotimis, yra susiderinę su jomis savo maršrutų tvarkaraščius ir galėtų veikti šiuo metu galiojančiomis sąlygomis. Tuo tarpu naujas vežėjas, siekiantis vežti keleivius tuo pačiu maršrutu, turėtų pasirašyti sutartis su stotimis ir susiderinti savo maršrutų tvarkaraštį ne tik pagal traukinio maršrutų laikus, bet ir iki šiol veikiančio vežėjo maršrutų laiką.

„Jeigu priėmus įstatymo projektą esamų vežėjų leidimai pereinamuoju laikotarpiu liktų galioti ankstesnėmis sąlygomis, tai reikštų, kad rinkoje jau veikiantiems ūkio subjektams būtų įtvirtinama ankstesnių teisių išsaugojimo išlyga. Tokia išlyga, kaip pažymi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kuomet jau rinkoje veikiantiems subjektams leidžiama tęsti jų ūkinę veiklą, netaikant naujai priimtų reikalavimų, taikytinų naujai veiklą pradedantiems subjektams, gali sudaryti sąlygas jau rinkoje veikiančių ir naujai į ją siekiančių patekti subjektų išlaidų disbalansui, kuris gali riboti konkurenciją ir užkirsti kelią patekimui į atitinkamą rinką“, – rašoma Konkurencijos tarybos išvadoje.

Konkurencijos taryba pasiūlė projekto rengėjams atlikti siūlomų pakeitimų poveikio konkurencijai vertinimą, kuris yra privalomas, kai teisės akto projektu nustatomas reguliavimas gali turėti poveikį konkurencijai. Pasitvirtinus tikėtinam neigiamam poveikiui konkurencijai, atitinkamų sprendimų siūloma atsisakyti ir visiems konkuruojantiems ūkio subjektams vienodai taikyti naująją konkurencingą vežėjų leidimų suteikimo tvarką.

Konkurencijos tarybos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka