Kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, atliekantiems potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę priežiūrą

15 rugsėjo 04:01 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Š. m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-490 buvo patvirtintas „Nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą atliekančių asmenų kvalifikacijos arba specialiųjų žinių ir įgūdžių reikalavimų nustatymo aprašas“, kuriuo reglamentuojami kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, atliekantiems šių potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę priežiūrą:

  • didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indams, skirtiems pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kurių klasifikavimą nustato Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras (toliau – takiosios medžiagos), kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnės kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų dujų ir techninių dujų balionams;
  • didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indams, skirtiems antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000;
  • didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 milimetrų vardinio skersmens (toliau – DN) vamzdynams, skirtiems pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500;
  • didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynams, skirtiems pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN;
  • didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 milimetrų DN perkaitinto ir sočiojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynams;
  • dujinį kurą deginantiems technologiniams įrenginiams, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų.

Nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą atliekančių asmenų kvalifikacijos arba specialiųjų žinių ir įgūdžių reikalavimų nustatymo aprašą galite rasti čia.

VDI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka