Kvotos viešajame sektoriuje padės žmonėms su negalia integruotis į darbo rinką

12 rugsėjo 12:49 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Šiemet reikšmingų pokyčių atnešusi žmonių su negalia užimtumo reforma įgauna pagreitį. Viešojo sektoriaus įstaigos jau nuo sausio turės didesnį dėmesį skirti savo komandų įvairovei ir personalo planavimo procesams.

Kvotos žmonėms su negalia kitais metais atsiras tose įstaigose, kuriose dirba ne mažiau nei 25 darbuotojai, ir sudarys ne mažiau 5 procentus  bendro darbuotojų skaičiaus. Ši nauja nuostata atsiras įsigaliojus Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymui.

„Mūsų laukia nemaži iššūkiai –  pirmiausia įvertinsime viešojo sektoriaus poreikį, turėsime organizuoti naujų darbuotojų parengimą šiam sektoriui arba  jų perkvalifikavimą, kad sudarytume tinkamas sąlygas žmonėms su negalia įgyti kvalifikaciją bei dirbti“, – pabrėžė Užimtumo tarnybos Priemonių organizavimo įgyvendinimo skyriaus vedėja Vaida Kamandulienė.

Tikimasi, kad šie pokyčiai palengvins tokių žmonių padėtį darbo rinkoje, o įdarbinimas valstybiniame sektoriuje prisidės prie įsisenėjusių stereotipų jų atžvilgiu šalinimo. „Manau, tai bus naudinga ir viešajam sektoriui, kuriam dažnai trūksta darbuotojų“, – pridūrė V. Kamandulienė.

Oficialūs sprendimai įsigalios po kelių mėnesių, todėl Užimtumo tarnyba ragina viešojo sektoriaus įstaigas, įvertinus darbuotojų su negalia poreikį, jau dabar registruoti laisvas darbo vietas informacinėje platformoje, siūlyti galimybę darbo ieškantiems asmenims įsidarbinti. Taip pat šio sektoriaus darbdaviams siūloma bendradarbiauti su Užimtumo tarnybos specialistais vykdant darbuotojų atrankas. Esant poreikiui – organizuoti atrinktų kandidatų mokymą.

Akivaizdu, kad žmonių su negalia spartesnės integracijos į viešąjį sektorių galima bus pasiekti tik glaudžiai bendradarbiaujant su įstaigomis, kurioms taikomas reikalavimas asmenų su negalia kvotai.

„Ir visuomenei, ir organizacijoms, vienijančioms asmenis su negalia, noriu priminti apie mūsų tarnybos teikiamas paslaugas, įdarbinimo galimybes ir sąlygas, laisvų darbo vietų registravimą, darbuotojų atranką ir  profesinio parengimo galimybes“, – sakė V. Kamandulienė.

Užimtumo tarnyba viešojo sektoriaus įstaigoms padės įdarbinti reikiamos kvalifikacijos žmones su negalia. Jei šios įstaigos neturės tinkamos kvalifikacijos darbuotojo, yra pasirengusi organizuoti darbuotojų perkvalifikavimą, kad įgytų trūkstamų kvalifikacijų ar kompetencijų.

Į profesinio mokymo teikėjų sąrašą įtraukta per 160 mokymo paslaugų teikėjų, kurie siūlo daugiau kaip 400 formaliojo profesinio mokymo programų. Čia yra ir mokymo programų, tinkamų ketinantiems dirbti viešajame sektoriuje.

Pačioje Užimtumo tarnyboje šiuo metu dirba 1,2 tūkst. žmonių, iš jų 5,4 proc. turi negalią.

„Pas mus ne vienerius metus dirbantys kolegos su negalia yra konkurencingi specialistai, jie gali dirbti įvairius darbus – ir klientų aptarnavimo, ir administravimo srityse, užimti įvairias pareigas, prisidėti savo patirtimi ir žiniomis prie įstaigos kuriamos vertės“, – teigė skyriaus vedėja.

Rugsėjo 1 d.  Užimtumo tarnyboje buvo registruota daugiau nei 10 tūkst. asmenų su negalia, iš jų – tik 2,7 tūkst. yra įgiję aukštąjį  išsilavinimą ir galėtų pretenduoti į laisvas darbo vietas viešajame sektoriuje.  Didžiausia pasiūla atrankai yra Vilniaus mieste (24 proc.).

Užimtumo tarnybos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka