Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdyje kalbėta dėl paramos Ukrainai, aptarti kiti klausimai

07 kovo 05:24 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos posėdis įvyko Vilniuje kovo 4 d. Jame dalyvavo: LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, Generalinė sekretorė Janina Matuizienė, keleivinio ir krovininio transporto šakas atstovavo Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė ir iš 62 Tarybos narių dalyvavo 53 Šakų pirmininkai ir jų rinkti atstovai pagal nustatytas kvotas.

       Įžanginiu žodžiu  į LPSK Tarybos narius kreipėsi pirmininkė Inga Ruginienė, kuri paminėjo kad LPSK Tarybos posėdis teisėtas, nes jame nuotoliniu būdu ir gyvai dalyvauja 53 dalyviai iš 62 narių. Pirmininkė pasiūlė pagerbti žuvusius Ukrainos žmones tylos minute. Informavo, kad gautas Ukrainos profsąjungų prašymas paremti nukentėjusius Ukrainos žmones, skirti  materialinę paramą iš profesinių sąjungų. Aptarti įvykę streikai AB „Achema“ ir numatomas streikas Vilniaus viešajame transporte. Buvo siūloma šias problemas spręsti socialinio dialogo būdu, randus kompromisą.

LPSK Tarybos posėdyje apsvarstyta pasirengimo LPSK VII suvažiavimui darbotvarkė, delegatų atstovavimo normos ir kiti klausimai.

Vėliau daugiau kaip 3 val. svarstyta įstatų projektas, kuriam atviru balsavimu pritarė dalyviai.

Išklausyta LPSK Kontrolės komisijos ataskaita ir pritarta veiklų krypčių projektui.

LPSK Pirmininkė Inga Ruginienė pateikė savo kandidatūrą vykstančiam VII suvažiavimui dar vienai kadencijai. Daugiau iškeltų kandidatūrų nebuvo pristatyta. I. Ruginienės kandidatūrai LPSK VII suvažiavime turės pritarti delegatai.

Bronius Bučelis