Lietuvos profsąjungų susitikimas Tarptautinės Darbo organizacijos būstinėje

26 kovo 04:13 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Kovo 20-23 dienomis Ženevoje Lietuvos profesinių sąjungų delegacija susitiko su Tarptautinės darbo organizacijos vyriausiuoju darbuotojų veiklos specialistu Sergejumi Glovacku, kuris atsakingas už darbuotojų sektorių. Daugiausia tai – darbas su profesinėmis sąjungomis, tačiau iš esmės aprėpia visa, kas susiję su darbuotojais.

 

 

 

 

Nuo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos dalyvavo Bronius Bučelis, Jovita Jančiauskienė, Žydrūnas Mineikis, Darius Nagelis ir Eglė Kukštaitė.

S. Glovackas yra žinomas Lietuvos profesinių sąjungų veikėjas, pirmojo profsąjungų jaunimo centro šalyje įkūrėjas, devynerius metus dirbęs Tarptautinėje profsąjungų konfederacijoje (ITUC), o 2010 m. spalio mėnesį pradėjo dirbti Tarptautinėje darbo organizacijoje (TDO).

Tarptautinė darbo organizacija (TDO) įkurta 1919 m. TDO – vienintelė  trišaliu principu (vyriausybės, darbuotojai, darbdaviai) veikianti Jungtinių Tautų specializuota agentūra. TDO generalinis direktorius – Guy Ryder. Narės – 187 valstybės.  Lietuvos Respublika yra TDO narė nuo 1921 m. Narystė šioje organizacijoje atnaujinta nuo 1991 m. spalio 4 d. Lietuvos interesams TDO atstovauja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

TDO siekia visame pasaulyje didinti socialinį teisingumą dirbančių žmonių atžvilgiu. Jos veikloje planuojama įgyvendinant keturis strateginius tikslus: pagrindinius principus ir teises darbe; didesnes užimtumo ir uždarbio galimybes vienodai vyrams ir moterims; socialinę apsaugą; socialinį dialogą ir trišalį bendradarbiavimą. Ši organizacija numato tarptautinę politiką ir programas, siekdama gerinti darbo ir gyvenimo sąlygas, kuria tarptautinius darbo standartus, kurių turėtų laikytis valstybės narės, vykdo plačią techninio bendradarbiavimo programą, siekdama padėti vyriausybėms įgyvendinti atitinkamą politiką, dalyvauja mokymo, švietimo ir tyrimo veikloje. TDO yra ratifikavusi 189 konvencijas. 2019 metais minint organizacijos        100 metų įkūrimą Ženevoje, kurios metu vyks konferencija dėl socialinio dialogo plėtojimo ES  ir kitose šalyse.

Susitikime aptarta Lietuvoje darbuotojų socialinė padėtis ir dar balandžio 10-13 dienomis Vilniuje lankysis TDO teisininkai susitikime su Lietuvos profsąjungomis aptariant Darbo kodeksą. TDO teisininkai pateiks išvadas ir poveikį priimant Lietuvoje Darbo kodeksą.

Taigi apie Ženevą. Tai – antrasis pagal dydį Šveicarijos miestas, Ženevos kantono sostinė. Miestas įsikūręs ten, kur Ronos upė išteka iš Ženevos ežero. 2017 m. mieste  įskaitant ir priemiesčius – 645 000 gyventojų. Ženeva po Ciuricho yra antrasis pagal dydį Šveicarijos miestas. Ženevoje įsikūrusi viena JTO būstinių, reziduoja daug tarptautinių organizacijų (PSO ir kt.). Darbuotojai vidutiniškai dirba 35 valandas per savaitę. Vidutinis atlyginimas  500-6000 frankų per mėnesį. Labai išvystytas Ženevoje vietinis susisekimo transportas, kuris priklauso Savivaldybei.

Dalyvavome administracijos tarybos posėdyje, kuriame buvo nutarta sumažinti TDO darbuotojams 10 % atlyginimus ir po pietų vestibiulyje įvyko darbuotojų streikas, nes profsąjungos darbdavių sprendimui nepritarė. Posėdžio metu vėliau  išklausėme Kari Tapiolos ir Anželikos Muller pranešimus dėl socialinio dialogo vedant kolektyvines derybas su darbdaviais.

Vėliau lankėmės lankėmės Jungtinių Tautų organizacijos ofise kurioje vyksta konferencijos ir išklausoma Valstybių pateiktos ataskaitos.

Baigiant vizitą Ženevoje Lietuvos profsąjungų delegacija aptarė gautas žinias pritaikyti savo organizacijose plėtojant socialinę partnerystę.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos informacija

ir nuotraukos

  • apie-profss2
  • apie-profss1
  • apie-profss
  • apie-profss3