Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo posėdyje aptartos aktualios problemos

22 birželio 03:42 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Birželio 17 d. įvyko Transporto Forumo tarybos posėdis kuriame aptarta aktualios problemas keleiviniame ir krovininio transporto sektoriuose.

Posėdyje dalyvavo Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Aleksandras Kaupas, Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudanskas, Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso pirmininkas Audrius Cuzunauskas, Vilniaus viešojo transporto darbininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Alena Kasiuliavičienė, komiteto narys Artūras Raulusevičius, Vairuotojų profsąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB TOKS profsąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius.

Išklausyta Forumo pirmininko metinis pranešimas ir patvirtinta Finansinė ataskaita už 2021 metus.

Pasidalinta nuomonėmis apie profesinių sąjungų veiklą, kalbėta apie tai, kokias problemas tenka spręsti bendrovėse atstovaujant darbuotojus.

Aptartas įvykęs streikas AB „Achema“, kuris pakenkė profesinių sąjungų judėjimui, nes darbdavys darbuotojams, kurie nestreikavo, mokėjo dvigubą atlyginimą. Bendrovėje dirba 2050 darbuotojų, streike dalyvavo vos 50 darbuotojų.

Aptarta situacija krovininio transporto įmonėse ir vairuotojų išnaudojimas, kuris sprendžiamas Ginčų komisijose. Kalbėta apie tarptautinį seminarą, kuris, dalyvaujant Norvegijos profsąjungoms, Seimo, Vyriausybės nariams įvyks Seime birželio 30 d.-liepos 1 d.

 Forumo pirmininkas informavo, kad rugpjūčio 11-12 d. Estijoje, Tartu mieste, įvyks Baltijos šalių profesinių sąjungų susitikimas, kuriame bus aptarta transporto situacija Baltijos šalyse. Planuojama, kad nuotoliniame susitikime dalyvaus ir Europos transporto Federacijos vykdomoji vadžia.

Forumo tarybos nariai pritarė, kad artėjant Forumo įkūrimo 20-mečiui, reikėtų išleisti leidinį, kuris planuojamas pristatyti Seime dalyvaujant žiniasklaidos atstovams gruodžio mėnesį.

 Kitas Forumo susirinkimas įvyks spalio 21 d. Vilniuje.

Bronius Bučelis