Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkime – apie aktualiausias problemas

18 birželio 04:10 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

2018 m. birželio 15 d. Klaipėdoje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas. Jame dalyvavo forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Teisininkas Remigijus Kalninis, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB,,Kauno autobusai‘ vicepirmininkas Saulius Krsiūnas“ UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ Naujosios profesinės sąjungos pirmininkė Alina Ražinskaja,  Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, VĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ profsąjungos pirmininkas Jonas Petraška, UAB ,,Tauragės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Aleksandras Mangirdas, UAB TOKS Viktoras Antanavičius, Baltijos transporto profesinės sąjungos pirmininkas Gintaras Čiužas

 

Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas informavo, kad dalyvavo pakartotiname XXXIII „Linavos“ kongrese Klaipėdoje, kur buvo aptartas klausimas dėl bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis. Generalinis sekretorius Tomas Garuolis pristatė rezoliuciją „Dėl bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis”. Tekstas suderintas socialinių reikalų komitete, jis buvo pateiktas svarstyti prezidiumui. Asociacijos nariai balsuodami palaikė rezoliucijos tekstą. Veikiausiai artimiausiu metu galėsime pradėti kolektyvines derybas dėl šakinės kolektyvinės sutarties.

Jūrininkų sąjungos teisininkas Remigijus Kalninis informavo apie ITF ir ETF vykdomas akcijas po įvykusio susitikimo Bukarešte. Ten vykusioje konfrencijoje buvo diskutuojama apie įstatymo dėl dienpinigių mokamų krovininio transporto vairuotojams reglamentavimo. Europos transporto federacija renka informacija apie profsąjungas, stebi, kaip vyksta kolektyvinės derybos, ar darbdaviai vykdo socialinį dialogą, taip pat – ir Lietuvoje. Surinkus informaciją, ruošiamasi informuoti Europos komisiją.

Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža informavo, kad šiuo metu, pritarus laivų savininkams, ruošiamasi kreiptis į Vyriausybę ir siūlyti naikinti dienpinigius. Pasirašytos kolektyvinės sutartys, kurios galios iki 2019 m.sausio 1 d., neleidžia priimti darbuotojų iš trečiųjų šalių. Sudarius jungtinę profsąjungos atstovybę, rengiamasi pradėti kolektyvines derybas su Klaipėdos jūrininkų kompanija, ,Klasco“ dėl naujos kolektyvinės sutarties.

Apie vykstančias kolektyvines derybas su darbdaviais vykdant socialinę partnerystę pasisakė dalyvavusieji Savivaldybės bendrovių darbuotojų atstovai.

Diskutuota dėl numatomo susitikimo su Baltijos šalų transportininkais ir spalio mėnesį vyksiančios tarptautinės akcijos, kurią organizuoja ETF. Taigi nutarta dar rugsėjo mėnesį aptarti klausimą dėl bendrai planuojamų akcijų Lietuvoje,. Latvijoje ir Estijoje.

Forumo susirinkimo dalyviai buvo informuoti, kad po įvykusio LPSK VI suvažiavimo išrinkta Konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė ir nuo 2018 m. liepos 1 d. į Lietuvos trišalę tarybą paskirti LPS – 3 nariai, „Solidarumas“ – 2 nariai, „Sandrauga“ – 2 nariai.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimas dėl dienpinigių, kuriame numatyta, kad krovininio transporto vairuotojams turi būti mokama ne mažiau kaip 50% dienpinigių.

Forumo dalyviai pritarė dėl Akcinių bendrovių, Darbo kodekso ir Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymų pakeitimo, įtraukiant darbuotojų atstovą į bendrovės valdomų įmonių valdybos narius, jeigu profesinė sąjunga atstovauja daugiau kaip 1/3 darbuotojų. Forumo vardu nutarta kreiptis į Vyriauysybę ir Seimo narius.

Išklausyta informacija, kad 2018 m. gegužės 23 d. įsteigta Lietuvos transporto darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas” ir jos pirmininku išrinktas  UAB „Panevėžio autobusų parkas” profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkas Egidijus Pribušauskas. Taip pat pirmininko pavaduotojais išrinkti 4 pavaduotojai.

Kitas Forumo susirinkimas numatytas 2018 m. rugsėjo 20-21 dienomis Tauragėje. Ten susitiksime su Baltijos šalų transporto darbuotojų atstovais.

Bronius Bučelis