LKVA nariai aptarė svarbiausias 2024-ųjų veiklos kryptis

14 vasario 05:50 2024 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Naujienos

Vasario 13-ąją Lietuvos keleivių vežimo asociacija pakvietė prezidiumo narius aptarti prioritetines asociacijos veiklos kryptis šiems metams bei kitus visiems svarbius klausimus. Tradiciškai pasitarime galėjo dalyvauti ir visi asociacijos nariai.

Kokie klausimai aktualiausi?

LKVA prezidentas Gintaras Nakutis pristatė siūlomas prioritetines asociacijos veiklos kryptis. Tai – viešojo transporto patrauklumo didinimas; viešojo transporto teisinis reglamentavimas; vidaus sandoriai ir tiesioginės sutartys; regioninis susisiekimas; viešojo transporto priemonių atnaujinimas ir žaliasis kursas; viešojo transporto didesnis pritaikymas keleiviams su specialiaisiais poreikiais; rajoninių savivaldybių viešojo transporto (miesto ir priemiestinio susisiekimo) problematika; kelių rinkliava (e-tolling); vairuotojų trūkumas; nepatenkinama kelių būklė ir jų priežiūra; transporto lengvatos; vieningas transporto lengvatos turėtojo pažymėjimas; skaitmenizacija ir inovacijos; nemokamas važiavimas viešuoju transportu; saulės baterijų įrengimo problematika; „auksavimas“ perkeliant ES teisę į nacionalinę teisinę sistemą.

G. Nakutis trumpai pakomentavo kiekvieną iš šių krypčių klausdamas – kas keleivių vežėjams šiais metais būtų aktualiausia?

Keleivių vežėjai siūlė pasirinkti tris ar keturias pagrindines prioritetines kryptis, kurios aktualios visiems asociacijos nariams, o visa kita palikti spręsti kaip darbinius klausimus. Nuspręsta prioritetą teikti šioms kryptimis: viešojo transporto teisiniam reglamentavimui; viešojo transporto priemonių atnaujinimui ekologiškomis transporto priemonėmis ir žaliajam kursui; kelių rinkliavai „e-tolling“ viešajam transportui bei vairuotojų trūkumo problemoms, su kuriomis vežėjai susiduria vis aštriau dėl profesinių sąjungų pozicijos bei galimų valdžios sprendimų.

Keleivių vežėjai siūlė svarstant viešojo transporto atnaujinimo ekologiškomis transporto priemonėmis problemas nepamiršti ir infrastruktūros – akivaizdu, jog šie klausimai turi būti sprendžiami kartu, neatsiejant vienas nuo kito.

Asociacijos nariams pritarus, nutarta teikti numatytas prioritetines asociacijos veiklos kryptis svarstyti kitame prezidiumo posėdyje, kad vėliau jos būtų patvirtinta visuotiniame susirinkime.

Lengvatos moksleiviams – vis dar neišspręstas klausimas

Dar vienas keleivių vežėjams aktualus klausimas – transporto lengvatos moksleiviams kelių ir geležinkelių transporte. G. Nakutis priminė, kokioje stadijoje šiuo metu yra klausimo svarstymas: „Šiuo metu Seime registruoti du Transporto lengvatų įstatymo pakeitimų projektai, kurie suteiktų 50 proc. lengvatą moksleiviams važiuoti tolimojo susisiekimo autobusais ir keleiviniais traukiniais. Vyriausybė lengvatoms iš esmės pritarė, tačiau savo išvados dar nepatvirtino ir Seimui balsuoti nepateikė. Tikimės, kad klausimas bus įtrauktas į Seimo pavasario sesijos darbų programą ir lengvatoms bus pritarta“.

Asociacijos nariai taip pat kalbėjo apie keleivių su specialiaisiais poreikiais vežimą, įsigijus daugiau žmonėms su negalia pritaikytų autobusų. Kalbėta apie tai, kaip vežimas turėtų būti reglamentuotas, kaip užtikrinti kokybiškas paslaugas, kai nėra tinkamos infrastruktūros kad nekiltų problemų nei vežėjams, nei žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Nutarta prie šio klausimo sugrįžti vėliau.

Kalbėta ir apie būtinybę įtraukti funikulierius ir lyninius kelius į viešojo transporto sistemą – šis klausimas svarstomas jau keletą metų, bet reikiami sprendimai iki šiol nepriimti.

Kiti klausimai

G. Nakutis pristatė konferencijos „Viešojo transporto Lietuvoje iššūkiai ir galimybės“ programą, keleivių vežėjai aptarė klausimus, kurie ketinami svarstyti vasario 15-ąją Susisiekimo ministerijos organizuojamame renginyje.

Aptarti ir kiti keleivių vežėjams aktualūs klausimai – dėl Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių pakeitimo projekto, dėl savivaldybių sprendimų vežti keleivius nemokamai teisinių aspektų, dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarčių su savivaldybėmis pobūdžio, kai kyla klausimų – ar tai vidaus sandoris ar tiesioginė sutartis?

Pabaigoje aptartos tolimojo susisiekimo maršrutais keleivius vežančių įmonių problemos, susijusios su ne visada suprantamais valdžios institucijos sprendimais.

Numatyta ir būsimo visuotinio ataskaitinio asociacijos narių susirinkimo data, numatyta jį surengti balandžio mėnesį.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka