LKVA prezidiumo nariai aptarė būsimojo visuotinio susirinkimo darbotvarkę ir kitus klausimus

11 balandžio 10:02 2024 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Naujienos

Balandžio 10 dieną Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidiumo nariai rinkosi į virtualų susirinkimą, skirtą svarbiausiems reikalams aptarti prieš artėjantį visuotinį narių susirinkimą. Tradiciškai pasitarime dalyvavo ir kiti asociacijos nariai.

Asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis pristatė finansinę atskaitomybę, paramos panaudojimo ataskaitą ir biudžeto projektą. Prezidiumo nariai pritarė šiems dokumentams ir nutarė teikti tvirtinti visuotiniam susirinkimui.

Vienas svarbesnių klausimų – LKVA prioritetinės veiklos kryptys. G. Nakutis pasiūlė svarbiausias temas:

  • Viešojo transporto teisinis reglamentavimas (miesto ir priemiestiniuose vežimuose – tiesioginės sutartys ar vidaus sandoriai;  tolimajame susisiekime – KTK pataisų įgyvendinimas – kas turi keistis teisiniame reguliavime, kad tolimojo susisiekimo sistema būtų tvari, išplėtota, labiau prieinama ir priimtina keleiviams; netradicinės viešojo transporto rūšys – funikulieriai ir lyniniai keltuvai; regioninis susisiekimas);
  • Mokinių pavėžėjimo organizavimas, specialiųjų (skirtų moksleiviams vežti) ir reguliarių reisų konsolidavimas;
  • Viešojo transporto priemonių atnaujinimas ir žaliasis kursas viešajame transporte;
  • Vairuotojų trūkumas; Kelių rinkliava (e-tolling);
  • Viešojo transporto patrauklumo didinimas ir kiti klausimai.

Prezidentas kalbėjo apie tai, kas padaryta sprendžiant minėtus klausimus, kurie jau kelti, bet tebėra aktualūs ir dabar, todėl turi likti asociacijos darbotvarkėje. Prezidiumo nariai diskutavo, kam ateinančiu metu reikėtų skirti daugiau dėmesio, kokių priemonių imtis svarbiausiems klausimams spręsti. Pritarta teikti svarstyti aptartus klausimus visuotiniam susirinkimui.

Praėjusiais metais buvo patvirtinti asociacijos Garbės nario nuostatai, jau svarstomos konkrečios kandidatūros, tačiau, pasak G. Nakučio, kol kas nėra aiški kandidatų į asociacijos Garbės narius parinkimo tvarka, todėl ją tikslinga nustatyti. Taip pat – ir reikalingas atlikti procedūras, svarstant kandidatų į Garbės narius priėmimo klausimus. Prezidiumo nariai pritarė prezidento pasiūlytiems sprendimams, aptarė kai kuriuos tvarkos priėmimo niuansus ir kita.

Taip pat pritarta siūlymui visiems asociacijos steigimo sutartį pasirašiusių įmonių vadovams, kurie jau nebedirba jose, tapti LKVA Garbės nariais. Jie yra nusipelnę asociacijai keleivių vežimo specialistai ir, jei norėtų, galėtų dalyvauti visuose renginiuose, gauti informaciją, kitaip dalyvauti asociacijos gyvenime.

Į visuotinį LKVA susirinkimą, vyksiantį kitą savaitę, be asociacijos narių, šįkart pakviesti ir asociacijai „Linava“ priklausantys vežėjai. LKVA narių manymu, visi vežėjai susiduria su tomis pačiomis problemomis, todėl tikslinga gilintis ir padėti vieni kitiems jas spręsti.

Dar vienas klausimas – dėl revizoriaus finansinės atskaitomybės auditui paskyrimo. Prezidiumo nariai aptarė šį klausimą, siūlyta rinkti revizorių ateinantiems dvejiems metams.

„Grinteco“ verslo vadovas Tadas Gruodys trumpai pristatė elektros įkrovimo įrangos sistemas. Pranešėjas priminė terminus, kas yra „greitos“ ir „lėtos“ įkrovimo stotelės, kokios painiavos pasitaiko apie jas kalbant, sąvokas, kas yra elektromobilių įkrovimo stotelė, elektromobilių įkrovimo prieiga, kokie yra jungčių tipai. Svarbiausios sąvokos – AC ir DC įkrovimo stotelės, kuo jos skiriasi, kokia yra vienų ir kitų įkrovimo infrastruktūra, kokie yra įkrovimo skirtumai, kuriuos reikia žinoti praktikoje. Kokios yra ateities technologijos, kaip su jais turėtų susidoroti viena ar kita įkrovimo įranga. Taip pat – apie elektrinio parko veiklos ekonomiką ir kitus keleivių vežėjams aktualius klausimus įkrovimo įrangos srityje.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka