LTSA naikina įsakymo projektą dėl vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų patvirtinimo

31 kovo 05:47 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Lietuvos transporto saugos administracija, atsižvelgusi į  2023 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8-1, 11, 16, 17-1, 18, 18-2 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18-2 straipsniu įstatymą Nr. XIV-1827, kuriuo iš esmės pakeistas keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais organizavimas, pripažįsta netekusiu galios Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 2BE-346 „Dėl Vežėjų įtraukimo į potencialių vežėjų sąrašą atrankos ir Potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų patvirtinimo“. 

Su įsakymo projektu galima susipažinti čia:
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 2BE-346 „Dėl Vežėjų įtraukimo į potencialių vežėjų sąrašą atrankos ir potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka