Mobilumo paketas neturėtų prieštarauti ES klimato kaitos politikos tikslams

24 rugsėjo 03:48 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Penktadienį Briuselyje vykusiame Transporto ministrų tarybos posėdyje valstybės narės pabrėžė, kad ES transporto sektorius neišvengiamai privalo prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų  (ŠESD) išmetimo mažinimo. Šiuo metu kelių transportui tenka apie 70 proc. viso ES transporto išmetamo ŠESD kiekio.

 

 

„Su Bulgarijos, Vengrijos, Latvijos, Lenkijos ir Rumunijos atstovais atkreipėme kitų valstybių narių dėmesį, kad Europos Parlamento reikalavimas Mobilumo paketo I derybose periodiškai grąžinti krovininę transporto priemonę į registracijos šalį prieštarauja ES klimato kaitos politikos tikslams bei siekiui sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekį “, – sako susisiekimo viceministras Gytis Mažeika.

Lietuva sutinka, kad transporto sektorius turi mažinti išmetamų dujų kiekį, tačiau akcentuoja, kad tam būtina nuosekli ES transporto politika ir politinė valia netvirtinti šiam tikslui prieštaraujančių nuostatų atskiruose teisės aktuose. Estija, Kipras, Malta ir Airija taip pat išreiškė palaikymą tokiai pozicijai, pabrėždami, kad siekiant ES aplinkosaugos tikslų turėtų būti išlaikytas nuoseklumas, rengiant ES teisės aktus neturėtų būti taikomi dvigubi standartai.

Tarptautinės kelių transporto sąjungos duomenimis, reguliarus vilkikų grąžinimas į įmonės įsisteigimo šalį sunkiasvorių transporto priemonių nuvažiuotą atstumą padidintų iki 75 proc., o bendrą vilkikų išmetamą CO2 kiekį – net iki 100 000 t per metus.

Dvišaliuose susitikimuose su Europos Komisija ir bendramintėmis šalimis Lietuvos atstovai diskutavo dėl galimybių peržiūrėti Mobilumo paketo nuostatas tolesnėse derybose.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka