Naujai Įregistruoti teisės aktų projektai

20 gegužės 03:24 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pataruoju metu įregistruota keletas naujų teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Įsakymo projektas 24-8451, 2024 m. gegužės 15 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2022 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. 3-432 „DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-05-03-02 „GERINTI SUSISIEKIMĄ GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Keičiamas finansavimo aprašas. Aprašo pakeitimo tikslas – užtikrinti etapuoto projekto „Ruožo Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ tęstinumą. Atliekamais Aprašo pakeitimais atsižvelgta į Susisiekimo ministerijos parengtą ir 2024 m. gegužės 3 d. Europos Komisijai neoficialiam įvertinimui pateiktą 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos keitimo pasiūlymą.

Aprašas taip pat papildytas Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamais projektais, dėl kurių pasirašytos dotacijos sutartys.

Pastabas galima teikti iki 2024-05-21.

 

Nutarimo projektas 24-8208, 2024 m. gegužės 14 d.
DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO

Įstatymo projektu siūloma pakoreguoti taksi paslaugų organizatoriaus sąvoką, įvesti keleivių vežimo organizatoriaus veiklos apribojimus, patikslinti terminą „automobilių dalinimosi paslauga“, taip pat nustatyti minimalius reikalavimus pavėžėjimo funkciją vykdantiems subjektams, taksi paslaugų organizatoriams bei automobilių dalinimosi paslaugų teikėjams dėl galimybės teikti pavėžėjimo paslaugas asmenų, judančių neįgaliojo vežimėlio pagalba, vežimui bei užtikrinti, kad vartotojai, judantys neįgaliojo vežimėlio pagalba, galėtų bet kada, be išankstinės rezervacijos, užsisakyti vežimo paslaugą su tam pritaikytu automobiliu, užtikrinimo; nustatyti teisių pažeidimus ir skundus nagrinėjančias institucijas.

Nutarimo projektas 24-5286(2), 2024 m. gegužės 13 d.
DĖL PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA-JIESIA MODERNIZAVIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PAGAL PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA-JIESIA MODERNIZAVIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO SPRENDINIUS PROCEDŪROS PRADŽIOS

Nutarimu planuojama patvirtinti Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

Projekto tikslas – integruoti Baltijos šalis į Europos geležinkelių tinklą.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka