Nauji įregistruoti teisės aktų projektai

11 liepos 04:01 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruoti du nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Įsakymo projektas 23-10738, 2023 m. liepos 05 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2012 M. RUGSĖJO 17 D. ĮSAKYMO NR. 3-609 „DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO KELIONIŲ DUOMENŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR VIEŠOJO TRANSPORTO KELIONIŲ DUOMENŲ INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO

Įsakymo projekto tikslas – atnaujinti viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos (toliau – IS „Vintra“) ir IS „Vintra“ duomenų saugos nuostatus. Taip pat pažymėtina, kad IS „Vintra“ perduota Lietuvos transporto saugos administracijai ir ją Įsakymo projektu siūloma skirti IS „Vintra“ tvarkytoja.

Pastabas galima teikti iki 2023-07-25.

Įsakymo projektas 23-10748, 2023 m. liepos 05 d.
DĖL PAŽANGOS PRIEMONĖS „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“

Šia įsakymu tvirtinama Pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 veiklos „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra“ poveiklės „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose))“ projektų finansavimo sąlygų aprašas – PFSA.

42 darnaus judumo planų neturinčiose savivaldybėse turės būti įrengtos viešosios ir pusiau viešosios įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka