Parengta išvada dėl KTK 2 ir 18 straipsnių pakeitimo projekto

30 gegužės 03:56 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susisiekimo ministerija parengė LRV išvadą dėl Kelių transporto kodekso 2 ir 18 straipsnių pakeitimo projekto. 

Nutarimo projektas 23-6579(2), 2023 m. gegužės 26 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 2, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2653

Įstatymo projekto tikslas – įtraukti keleivinius funikulierius ir kabamųjų lynų kelių keltuvus į viešojo transporto sistemą.

Nutarimo projektu teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvada, kuria siūloma pritarti Įstatymo projekto keliamam tikslui ir pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui Įstatymo projektą tobulinti pagal pateikiamas pastabas ir pasiūlymus.

Siūloma:

– tikslinti sąvokas ir jas įtvirtinti Transporto veiklos pagrindų įstatyme;

– atsižvelgti į tai, kad dalis keleivių, kurie naudojasi viešuoju transportu, turi teisę į važiavimo keleiviniu transportu lengvatas, todėl tikslinga atitinkamai keisti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą;

– vietoj žodžių „keleiviniai funikulieriai“ vartoti „funikulieriai“, vietoj „kabamųjų lynų keltuvų“ – „kabamieji lynų keliai“;

– papildyti nuostatomis, reglamentuojančiomis reikalavimus funikulierių ir lyninių keltuvų infrastruktūrai, techniniams parametrams ir pan., arba nurodyti, kad lynų kelio įrenginiai ir jų infrastruktūra, posistemiai ir saugos komponentai turi atitikti Reglamento (ES) 2016/424 II priede nustatytus reikalavimus;

– nustatyti Kelių transporto kodekse keleivių vežimo kabamaisiais lynų keliais reikalavimus, kadangi keleivių vežimą reguliariais reisais gali vykdyti licencijuotas vežėjas;

– apibrėžti, kaip bus užtikrintos keleivių teisės į draudimą, nes kabamieji lynų keliai priskiriami prie potencialiai pavojingų įrenginių.

Taip pat patikslinama, kad 2022 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje buvo užregistruoti 39 lynų kelio įrenginiai, iš kurių 2 funikulieriai. Atkreipiamas dėmesys, kad „Gedimino kalno“ funikulierius“ nėra funikulierius, šis įrenginys yra liftas.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka