Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas viešojo transporto priemonių atnaujinimui 42 savivaldybėse

24 gegužės 04:03 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas viešojo transporto priemonių atnaujinimui 42 savivaldybėse, neturinčiose darnaus judumo planų.

Paraiškos bus priimamos iki 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Administruojanti organizacija  – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3-251 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pateiktu kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

 Su dokumentu galima susipažinti čia:

Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones |2021-2027 ES investicijų interneto svetainė (esinvesticijos.lt)

Kvietimai teikiami susisiekimo ministrui 2023-05-18 patvirtinus finansavimo aprašą, skirtą atnaujinti viešojo transporto priemones 42 savivaldybėse, neturinčiose darnaus judumo planų.

Finansuojama veikla:

– miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones, t. y. M2 arba M3 kategorijos elektra varomų (be vidaus degimo variklio, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupimo sistemos, kuri įkraunama iš išorės) ir (arba) vandeniliu pildomų (varoma kuro elementu, kuriame iš vandenilio gauta cheminė energija paverčiama elektros energija, skirta transporto priemonei varyti) viešojo transporto priemonių (toliau – visai netaršios transporto priemonės) įsigijimas

– bei kartu su jomis įsigyjama elektros energijai į transporto priemones tiekti skirta infrastruktūra: įkrovimo stotelės, pantografai, induktyvieji įrenginiai ir (arba) vandenilio pildymo punktai (toliau – transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūra).

 Projektams įgyvendinti skiriama iki 66 000 000 (šešiasdešimt šešių milijonų) eurų EGADP lėšų, iš jų iki 60 000 000 (šešiasdešimt milijonų) eurų visai netaršių viešojo transporto priemonių įsigijimui skatinti bei iki 6 000 000 (šešių milijonų) eurų transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūros plėtrai.

 Vienai įsigyjamai visai netaršiai viešojo transporto priemonei pagal Aprašą finansuojama suma negali viršyti: elektra varomai – 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų, vandeniliu pildomai – 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų.

 Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, su kuriais sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys vykdyti keleivių vežimo veiklą savivaldybių, kurios 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis nerengė ir neįgyvendino darnaus judumo mieste planų: Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus ir Zarasų rajonų bei Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių ir Rietavo, teritorijose.

 Projektui skiriamos finansavimo lėšos yra valstybės pagalba. Finansavimo intensyvumas nustatomas kaip skirto finansavimo santykis su projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma. Projektui skirtų finansavimo išlaidų suma išmokama pagal projekto sutartyje nustatytą finansavimo intensyvumą. Vieno pareiškėjo vienam investiciniam projektui subsidijos dydis negali viršyti 15 000 000 (penkiolikos milijonų) eurų.

 Visai netaršiai transporto priemonei įsigyti tinkamas finansavimas yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos siekiant taikyti griežtesnius standartus, nei taikomi Europos Sąjungoje, apskaičiuojamos kaip visai netaršios transporto priemonės įsigijimo investicinių išlaidų ir tos pačios kategorijos transporto priemonės, kuri atitinka Europos Sąjungos standartus ir būtų įsigyta be pagalbos, įsigijimo investicinių išlaidų skirtumas (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnio 3 punkto a dalis); tinkamas finansavimas yra 100 procentų šių išlaidų (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnio 5 punkto a dalis).

8.4. Visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūrai įrengti tinkamas finansavimas – elektros įkrovimo / degalų pildymo įrangos įsigijimo ir montavimo, infrastruktūros statybos darbų išlaidos

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka