Prieš šimtą metų keleiviai nesulaukdavo autobusų, nes… trūko benzino

vasario 21 05:21 2022 Spausdinti straipsnį Istorija Lankytojai

ptr

Pavartęs tuometę spaudą, radau informacijos apie tai, kad 1922 m. Lietuvoje buvo registruoti 155 automobiliai: 101 automobilis Kauno, 13 – Šiaulių, 11 – Vilkaviškio apskrityse, likę 30 automobilių buvo registruoti kitose apskrityse.

Nuo 1922 m. pradžios buvo organizuotas reguliarus susisiekimas ruože Kaunas-Marijampolė-Kalvarija-Lazdijai-Alytus, taip pat ruože Garliava-Prienai ir Kaunas-Zarasai. 1922 m. pradžioje šiuose ruožuose pradėjo kursuoti NAG firmos autobusai, kurie priklausė J. Grigaičiui, vėliau – bendrovei „Ekspress“. 1922 m. balandžio 7 d. bendrovė beveik mėnesiui nutraukė reguliarų susisiekimą, nes Lietuvoje negalėjo gauti benzino. Autobusai arba nekursavo, arba vėluodavo iki 12 valandų. 1922 m. birželio 22 d . „Ekspress“ autobusus ir sutartį (kuri buvo sudaryta su Pašto, telegrafo ir telefono valdyba) perleido Akcinei bendrovei AMLIT, tačiau ir ir jai nepavyko organizuoti tvarkingo susisiekimo.

Nors automobilių, kaip minėjau, 1922 m. buvo nedaug, bet ir jie ne visi buvo techniškai tvarkingi, dėl to įvykdavo nelaimingi atsitikimai.

Apie vieną tokį atsitikimą 1922 m. lapkričio mėn. rašė laikraštyje „LIETUVA“ (kalba netaisyta):

„Lapkričio 5 d. š.m. apie 10 val. už 3 kilom.nuo Prienų miesto važiuojant nuo kalnelio pasileido automobilis bėgti visu greitumu. Mat buvo sugedę tormozai ir negalėjo šoferis sulaikyti. Tarp keleivių kilo didžiausia baimė. Visi ėmė skverbtis laukan iš automobilio. Automobilis buvo prikimštas virš normos ir niekas iš automobilio negalėjo išbėgti, tik šaukė, vieni į kitus žiūrėdami baisiomis akimis, tarsi laukė paskutinės gyvenimo valandėlės. Laimė – bėgdamas automobilis įsirėmė į plento pilimą. Automobilis baisiai sudrebėjo, bet išliko sveikas, tik sulinko kai kurios jo dalys. Keleivių niekas nė sužeista. Kad bent kiek – būtų buvę daug aukų. Pasažierių paklaustas šoferis kodėl jis važiuodamas prieš kalną su bloga mašina neprašo pasažierių išlipt laukan, jis atsakė rusiškai, kad tai ne pirmiena.“

Autobusų judėjimo tvarkaraštis, kaip iliustracija paimta iš laikraščio „Krašto balsas“ 1922 m. lapkričio mėn. 19 d.

Kęstutis Pletkus