Priimti nauji teisės aktai

01 kovo 04:54 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu priimta keletas teisės aktų, kurie aktualūs keleivių vežėjams. 

Susisiekimo ministerija patvirtino PFSA, skirtą 42 savivaldybėms, naują redakciją. Kvietimas teikti paraiškas gali būti paskelbtas šiomis dienomis. Teikėme savo pastabas (pridedu). Dar nesužiūrėjau į ką atsižvelgė, į ką ne, bet išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu nors ir siūlėme sąskaitų apmokėjimo būda.

Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2024-02-21, Identifikacinis kodas 2024-03298

2022-05-30 įsakymas Nr. 3-277 [2022-11431] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-02-24

3-64 2024-02-21 2024-02-22

Finansuojama veikla – miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones, t. y. M2 arba M3 kategorijos elektra varomų (be vidaus degimo variklio, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupimo sistemos, kuri įkraunama iš išorės) ir vandeniliu pildomų (varomų kuro elementu, kuriame iš vandenilio gauta cheminė energija paverčiama elektros energija, skirta transporto priemonei varyti) viešojo transporto priemonių (toliau – visai netaršios transporto priemonės) įsigijimas bei kartu su jomis įsigyjama elektros energijai į transporto priemones tiekti skirta infrastruktūra: įkrovimo stotelės, pantografai, induktyvieji įrenginiai ir  vandenilio pildymo punktai (toliau – transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūra).

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, su kuriais sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys vykdyti keleivių vežimo veiklą 42 savivaldybėse be Darnaus judumo planų.

Finansavimo forma – dotacija.

Vienai įsigyjamai visai netaršiai viešojo transporto priemonei pagal Aprašą finansuojama suma negali viršyti: elektra varomai – 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų, vandeniliu pildomai – 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų.

Taip pat patvirtintas PFSA netaršioms, biodujomis varomoms,  M2 ir M3 klasės tr. priemonėms įsigyti, bet taikoma de minimis ir 300 tūkst. maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui.

Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2024-02-23, Identifikacinis kodas 2024-03486

2022-05-30 įsakymas Nr. 3-277 [2022-11431] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-02-24

3-65 2024-02-23 2024-02-24

Finansuojama veikla – naujų netaršių sunkiasvorių transporto priemonių (N2, N3 klasės) ir aukštagrindžių autobusų (M3 klasės), varomų biodujomis, (toliau – netaršios transporto priemonės) įsigijimas.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą, turintys Lietuvos transporto saugos administracijos licencijas, suteikiančias teisę vežti keleivius už atlygį autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje (įsigyjant naujas M3 klasės netaršias transporto priemones) ir (arba) juridiniai asmenys, vykdantys veiklą taršiomis sunkiojo transporto priemonėmis ir norintys įsigyti naujas N2 ir N3 klasės netaršias transporto priemones. Pareiškėjai gali būti tik tie juridiniai asmenys, kurie atitinka Reglamento (ES) 2023/2831 reikalavimus ir kuriems gali būti suteikta de minimis pagalba.

Finansavimo forma – dotacija.

Projektams įgyvendinti skiriama iki 10 400 000 (dešimt milijonų keturių šimtų tūkstančių) eurų EGADP lėšų.

Vienai įsigyjamai naujai netaršiai transporto priemonei finansuojama suma (tinkamos finansuoti išlaidos) negali viršyti: N2 klasės transporto priemonei paskatinti – 12 000 (dvylika tūkstančių) eurų, N3 klasės transporto priemonei paskatinti – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, M3 klasės transporto priemonei paskatinti – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

P.S. M2 ir M3 klasės autobusai varomi biodujomis galėtų būti skirti tolimojo susisiekimo maršrutams aptarnauti. Negalima įsigyti žemagrindžių, nes, kaip paaiškino SM atstovas S.Kerza vakar (2024-02-27) per nuotolinį, europiniai pinigai gali būti skirti pagal šią priemonę tik aukštagrindžiams autobusams, nors kas tas aukštagrindis autobusas – tik galiu įsivaizduoti, nes nelabai kur apibrėžta.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka