Priimtos Akcizų įstatymo pataisos: palaipsniui bus atsisakoma iškastinio kuro lengvatų ir subsidijų

09 gegužės 10:00 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Seimas pritarė Akcizų įstatymo pakeitimams, įtvirtindamas, kad nuo 2024 m. bus laipsniškai atsisakoma iškastinio kuro lengvatų ir subsidijų, taikomų gazoliams, angliai, koksui, lignitui, dyzelinui, suskystintoms naftos dujoms balionuose. Jiems taikomi akcizų tarifai bus nuosekliai didinami. Akcizu bus apmokestinama ir nauja kuro rūšis – šildymui skirtos durpės. Nuo 2025 m. atsiras anglies dioksido dedamoji pagal kuro rūšies CO2 emisijas, kuri kasmet proporcingai didės.

„Apmokestinama dalis taršiausių kuro rūšių. Tai yra būtina vykdant mūsų žaliąjį kursą ir prisiimtus įsipareigojimus, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemones (RRF)*, kad ne tik gyventume žalesnėje ir sveikesnėje aplinkoje, bet tuo pačiu turėtume ir didesnes paskatas pereiti prie sveikesnių alternatyvų. Artimiausią dešimtmetį žaliajai Lietuvos ekonomikos pertvarkai įgyvendinat mažiau taršius sprendimus iš europinių fondų ir programų bus skirta apie 6 mlrd. eurų“, – Seimo kanceliarijos Spaudos biurui sakė Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė.

Pasak komiteto vadovo, visos Europos Sąjungos valstybės yra prisiėmusios įsipareigojimus sumažinti taršos kiekį, Lietuva yra įsipareigojusi iki 2030 m. 30 proc. sumažinti bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginus su 2005 m. Nepasiekus šio tikslo grėstų baudos.

Priimtomis įstatymo pataisomis siekiama mažinti transporto taršą, sako M. Lingė: „Tai bus skaičiuojama per akcizą, per CO2 dedamąją, kuri atsiranda nuo 2025 metų (didesni akcizai jau nuo kitų metų). Tai yra vienas iš būdų mažinti taršą: tai paskatins gyventojus naudotis viešuoju transportu, įsigyti mažiau taršias transporto priemones, keliauti dviračiais.“ Nuo 2025 m. į benzinui, žibalui, dyzelinui, šildymui skirtiems gazoliams, naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, akmens angliai, koksui, lignitui, šildymui skirtoms dujoms taikomus akcizų tarifus bus įtraukta CO2 dedamoji, kuri bus proporcinga kuro rūšies CO2 išmetimui, atsižvelgiant į kaloringumą. Šie tarifai kasmet proporcingai didės.

Lengvatiniai tarifai liks galioti žemės ūkio technikai naudojamam žaliajam dyzelinui ir šildymui naudojamoms dujoms, akcizu neapmokestintos mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, transportui naudojamos gamtinės dujos. Šildymui ir grūdų džiovinimui naudojamam raudonajam dyzelinui nustatytas 60 Eur/1000 l akcizo tarifas, kuris susilygina su žaliojo dyzelino tarifu.

Nuo 2025 m. dyzelino naudojamo transporte akcizo tarifas suvienodinamas su benzino akcizu, nuo 2026 m. šis tarifas jau bus didesnis už benzinui nustatytą akcizą.

Namų ūkiams, šildymui naudojantiems gazolius, bus teikiamos finansinės subsidijos keisti šią kuro rūšį kita – mažiau taršia, skatinant įsirengti penktos kartos biokuro katilus ar šilumos siurblius, o tie, kurie turi galimybes, – jungtis prie centrinio šilumos tiekimo tinklų.

Priimtais pakeitimais nustatyti akcizai šildymui skirtoms durpėms. Jie taip pat palaipsniui bus didinami.

Už Akcizų įstatymo pataisas balsavo 69, prieš buvo 39, susilaikė 20 Seimo narių.

*Projekto aiškinamajame rašte pažymima, kad žaliajai Lietuvos ekonomikos pertvarkai 2021–2030 m. skirta apie 6 mlrd. eurų (iš Klimato kaitos programos, Modernizavimo fondo, Teisingos pertvarkos fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. Recovery and Resilience Facility, RRF) ir Bendrosios žemės ūkio politikos priemonės).

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka