Profesinių sąjungų susitikimas Romoje

gegužės 14 05:52 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Gegužės 8-10 dienomis profesinių sąjungų atstovai susitiko Romoje. Susitikime dalyvavo Italijos „Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti“, Ispanijos „Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid – CSIT Unión Profesional“, Lenkijos „Zwiazek Zawodowy Dyzurnych Ruchu Polskich Kolei Panstwowych“, Bulgarijos „Federation of Transport Workers Podkrepa“, Latvijos „Business Association“, Makedonijos „The Municipality Gjorce Petrov“ ir  Lietuvos kelių ir autotransporto Federacija.

Italijos transporto Federacijos pirmininkas Sergio Lorezenti pasidžiaugė, kad profesinių sąjungų šalių susitikimas vyksta Romoje, kad čia aptariamos klimato kaitos ir politikos strategijos problemos ES šalyse. „Visuotinis klimato kaitos pobūdis reiškia, kad svarbu bendradarbiauti ir imtis veiksmų tarptautiniu lygmeniu. ES daug prisidėjo, kad būtų daroma pažanga tarptautinėse derybose dėl klimato kaitos, ji buvo viena iš pagrindinių veikėjų rengiant ir JT bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) bei Kioto protokolą bei pastaruoju metu Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. ES patvirtino 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kurioje apibrėžiami pagrindiniai tikslai ir politikos priemonės 2020–2030 m. laikotarpiui. Be to, labai svarbu  tai, kad Aplinkos tarybos posėdyje buvo pasiektas dalinis bendras požiūris dėl LIFE programos ir bendras požiūris dėl išmetamo CO2 kiekio normų sunkvežimiams ir autobusams. Ministrai pasikeitė nuomonėmis dėl ES ilgalaikės strategijos, kuria siekiama sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2030 metų naudojant ekologiškas transporto priemones. Dėl to norėsime išgirsti ir apie Jūsų šalys transporto sektoriuje dėl ekologinio transporto pertvarkymų“, – sakė S. Lorezenti.

Pristatydamas Italijos transporto Federaciją jos pirmininkas paminėjo, kad ji įkurta 1950 metais. Po įmonės privatizacijos 1990 metais įkurta transporto profsąjungų Federacija, jungianti geležinkelio, oro transporto ir keleivinio transporto profesines sąjungas. Tikslas – atstovauti profesinėms sąjungoms, padėti sudaryti kolektyvines sutartis ir  teikti juridines paslaugas profesinėms sąjungoms.

Ispanijos profesinės sąjungos konfederacijos pirmininkas Aleksandri Motyla paminėjo, kad profesinių sąjungų Konfederacija jungia sveikatos sektorių, transporto, valstybinės tarnybos profesines sąjungas atstovauja įmonėms derybose su darbdaviais.  Profesinė sąjunga įkurta 1992 metais.

Lenkijos Valstybinės Geležinkelio Federacijos vicepirmininkas Adam  Golec paminėjo, kad Federacija  įkurta 1991 metais, ji atstovauja krovininio, keleivinio ir tramvajaus profesinėmss sąjungoms, teikia juridines konsultacijas ir padeda sudaryti kolektyvines sutartis.

Bulgarijos Transporto federacijos pirmininkas Ivan Kibilov informavo, kad profesinė sąjunga jungia automobilių, vandens transporto, geležinkelio ir miesto transporto profesines sąjungas. Federacija įkurta 1990 metais ir yra Europos profesinės sąjungos Federacijos narė.

Makedonijos Savivaldybių profesinės sąjungos pirmininkas Gjorce Petrov atstovauja profesinėms sąjungoms, kurios yra Savivaldybių įmonių sudėtyje.

Latvijos Rygos verslo asiociacijos pirmininkas Ints Vilksna atstovauja Savivaldybių profesinių sąjungų administrascijos profesinėms sąjungoms. Verslo asiociacija įkurta 1989 metais.

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis informavo, kad Federacija jungia kelininkų, krovininio transporto ir keleivinio transporto profesines sąjungas. Federacija įkurta 1988 metais ir yra Europos transporto Federacijos narė nuo 2010 metų.

Profesinių sąjungų atstovų susitikime kalbėta apie tai, kaip svarbu įtraukti darbuotojų atstovus į transporto sektoriaus įmonių problemų sprendimą, kad jie turėtų būti bendrovių valdybų nariais. Italų transporto Federacijos ekspertas Angelo Lozano paminėjo, kad Italijoje šį praktiką yra taikoma seniai ir įteisinta Italijos Parlamento. Įmonių valdybose kartu su darbdaviu profesinės sąjungos pirmininkas dalyvauja valdybos posėdžiuose, kartu priima sprendimus.

Vėliau profesinių sąjungų lyderiai dalijosi patirtimi, kaip jų šalyse įgyvendinami sprendimai įsisavinant ES struktūrinių fondų lėšas įsigyjant ekologines transporto priemones, kurios mažina taršą šalyse.

Kitas profesinių sąjungų susitikimas vyks Vilniuje rugsėjo 26-27 dienomis, kur  bus tęsiama diskusija su valstybių bei savivaldybių pareigūnais, pasitelkus ekspertus. Projekte dalyvaujančios profesinės sąjungos turės kiekvienai komisijai skirti po 3 atstovus. Ketinama aptarti, kiek Valstybės galės prisidėti prie Paryžiaus sutarties įgyvendinimo, siekiant mažinti miestuose išmetamųjų dujų kiekį. Parengtoje stategijoje numatyta keisti viešojo transporto priemonių degalus į alternatyvius, teikti prioritetą dujiniams ar elektriniams autobusams. ES direktyvose sutarta dėl ekologinio transporto naudojimo miestuose, numatyta skirti lengvatas keleiviams, kad jie dažniau viešuoju transportu.

Tikimasi, kad ES šalys priims daugiau įstatymų ir skirs daugiau lėšų, siekiant sumažinti lengvųjų automobilių kiekį miestuose. Italijos Vyriausybė jau numatė skirti 14 mln. eurų ekologinam transportui, kad būtų mažinamas dyzelinio kuro naudojimas mieste.

Profesinių sąjungų atstovai žada tęsti diskusijas, aptarti planus, kaip turi būti įgyvendinti ES planai mažinti CO išmetimą į aplinką, stebės, kaip vykdomi šalių įsipareigojimai diegiant miestuose  ekologines zonas ir skatinant keleivius nauduotis viešuoju transportu.

Bronius Bučelis

  • bucelio1
  • bucelio2
  • bucelio3