Projektas „Vilniaus rajono autobusų parko viešojo transporto priemonių atnaujinimas“

21 vasario 14:58 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

ES, kitų tarptautinių organizacijų bei mokslinėse ataskaitose teigiama, kad klimato kaita ir aplinkos kokybės užtikrinimas – vienas svarbiausių šio amžiaus iššūkių. Ateities perspektyvos šioje srityje priklauso nuo tarptautinės bendruomenės ir kiekvienos valstybės (įskaitant Lietuvą) gebėjimo užtikrinti darnų vystymąsi ir keisti esamą ekonomikos modelį.

Siekiant prisidėti prie oro taršos mažinimo, avarijų ir nelaimingų atsitikimų skaičiaus sumažinimo, būtina įgyvendinti priemones skatinančias naudotis alternatyviomis transporto priemonėmis bei mažiau naudotis lengvaisiais automobiliais. Prie transporto priemonių skaičiaus sumažinimo prisidėtų geresnės kokybės viešojo transporto paslauga ir to pasėkoje didesnis gyventojų naudojimasis ja.

Vilniaus rajono viešojo transporto paslaugas teikia SĮ „Vilniaus rajono autobusų parkas“, įmonės steigėja yra Vilniaus rajono savivaldybė.

Vilniaus rajone teikiančios SĮ„Vilniaus rajono autobusų parkas“, naudojamų transporto priemonių amžius, lyginant su vakarų Europos šalių duomenimis yra ženkliai didesnis. Įmonė nuolatos jį mažina investuodama į naujų modernių, aplinkai palankių transporto priemonių įsigijimą.

Regione neišnaudojamas viešojo transporto potencialas iš dalies sumažina regiono užimtumo augimo ir socialinės atskirties mažėjimo potencialą, nes neužtikrinamas mobilumas socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, kurios neturi galimybės (finansinės ar kt.) naudotis asmeniniu automobiliu. Todėl regione tikslinga didinti viešojo transporto patrauklumą ir prieinamumą, prioritetą skirti mažiau taršioms susisiekimo priemonėms, siekiant sumažinti neigiamą transporto sistemos poveikį ekologinei ir socialinei aplinkai. Viešuoju transportu naudojasi visų amžiaus grupių gyventojai. Remiantis statistiniais duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybėje, kaip ir kitose Lietuvos savivaldybėse, pastebimas gyventojų senėjimo procesas, ko pasėkoje, senėjant visuomenei, didėja gyventojų skaičius, kuris dėl amžiaus ar specialiųjų poreikių (neįgalumo) turi teisę pasinaudoti transporto lengvatomis, kas įtakoja naudojimosi viešuoju transportu populiarumą šioje amžiaus grupėje. Naudojimasis viešuoju transportu taip pat yra populiarus tarp moksleivių ir studentų, kurių didelė dalis naudojasi viešuoju transportu.

Projektu siekiama atnaujinti SĮ „Vilniaus rajono autobusų parkas“ priemiestinio viešojo transporto priemonių parką. Naujų netaršių transporto priemonių (elektrinių autobusų) įsigijimas leis sumažinti oro taršą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetamų į atmosferą kiekį.

Siekiant sumažinti oro taršą, viešojo transporto išmetamą ŠESD kiekį bei padidinti viešojo transporto patrauklumą, prieinamumą ir kokybę planuojama įsigyti netaršias transporto priemones ir įrengti jų aptarnavimui reikalingą infrastruktūrą. Projektu planuojama įsigyti 15 elektrinių autobusų ir įrengti 7 įkrovimo stoteles.

Nesprendžiant nustatytos problemos, keleivių vežimo paslaugos toliau būtų teikiamos taršiais dyzeliniu kuru varomais autobusais, o tai neprisidėtų prie taršos mažinimo ir viešojo transporto patrauklumo, prieinamumo bei kokybės didinimo. Projekto įgyvendinimas prisidės prie oro taršos ir išmetamų ŠESD kiekio mažinimo Vilniaus rajono savivaldybėje.Projekto tikslas

Sukurti prielaidas saugiam ir patraukliam keliavimo būdui viešuoju transportu bei anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos mažinimui Vilniaus rajone.Projekto veiklos

Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones.  Veiklos įgyvendinimo metu bus atnaujinamas įmonės priemiestinio viešojo transporto priemonių parkas įsigyjant netaršias transporto priemones bei įrengiant transporto priemonių įkrovimo stoteles.Projekto rezultatai

Projekto metu bus pristatyta 15 elektra varomų viešojo transporto priemonių (autobusų) bei įrengtos 7 transporto priemonių įkrovimo stotelės.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka