Registruotas Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

lapkričio 09 04:59 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Projektu siūloma numatyti, kad ne mažiau kaip 1 MMA turi būti mokama už visą prastovos laiką, t. y., ne tik už pirmą prastovos mėnesį.

 Pakeitimo projekte siūloma tobulinti teisinį reguliavimą susijusį su prastovų apmokėjimu bei paskelbimo teisėtumu, nustatant, kad prastova dėl ekstremalios situacijos ir/ar karantino gali būti skelbiama tais atvejais, kai darbo nėra galimybės suteikti dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu nustatytų ribojimų, taip pat atlikti pakeitimus dėl pranešimų apie paskelbtas ar atšauktas prastovas teikimo bei dalinės prastovos taisyklių ir įforminimo.

 Su dokumentu galima susipažinti čia:

Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3f37d0e037df11ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=18ynynd993

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka