Registruoti nauji teisės aktų projektai

07 lapkričio 04:04 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Registruoti šie nauji teisės aktų projektai – pirmasis susijęs su reikalavimais vykdomai transporto priemonių priežiūros, remonto, techninės pagalbos veikloms.

 Įsakymo projektas 22-10610(2), 2022 m. lapkričio 03 d.

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai, remontui, techninei pagalbai ir perdirbimui aprašo patvirtinimo“ projekto

 Svarbiausi Reikalavimų projekte siūlomi pakeitimai:

  1. Atsisakoma kituose teisės aktuose pateikiamų nuostatų kartojimo, patikslinamos ir suvienodinamos vartotinos sąvokos, įvedama sąvoka „techninė pagalba“.
  2. Detalizuoti aplinkosauginiai reikalavimai techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo[1]paslaugų (toliau – paslaugos) teikėjams, juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie būdami transporto priemonių valdytojais savarankiškai atlieka jų techninę priežiūrą ir remontą.
  3. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikėjo deklaracija (toliau – deklaracija) GPAIS pateikiama registruojant paslaugų teikėjo veiklos vietą iki paslaugų teikimo pradžios.
  4. Atsisakoma Transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, pildymo – susijusi informacija pateikiama paslaugų užsakymo paraiškoje.
  5. Nustatomi reikalavimai transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų pildymui fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.

 Įsakymo projektas 22-14764, 2022 m. lapkričio 03 d.
DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO („Dėl 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-02 ,,Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“)

Įsakymo projektu numatyta patvirtinti dalinės Susisiekimo plėtros programos Pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-02 aprašą (su priedu) (toliau – Aprašas), kurio tikslas – pradėti įgyvendinti geležinkelių infrastruktūros tobulinimo veiklas.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka