Rinkosi „Automobilininko“ tarybos nariai

13 birželio 04:30 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Veteranų kampelis

Gegužės 26 d. vykusiame visuotiniame veteranų klubo „Automobilininkas“ susirinkime išrinktas naujas prezidentas ir nauja klubo taryba. Birželio 12 d. tarybos nariai rinkosi į pasitarimą, kur aptarė šiems metams numatomus darbus.

Klubo prezidentas Gintaras Nakutis kalbėjo apie tai, kad tarybos nariams reikėtų pasiskirstyti pareigas, kurias atliks iki kito, rinkiminio, visuotinio „Automobilininko“ susirinkimo.

Viceprezidento pareigas sutiko eiti Juozapas Grabys, sekretoriumi bei atsakingu už finansinę veiklą paskirtas Rimantas Markauskas, už nario mokesčio rinkimą – Antanas Vyčas, už narių apskaitą – Algis Narutis, už klubo interneto svetainės priežiūrą bei tvarkymą – Lina Jakubauskienė ir Algis Narutis.

Tarybos nariai tarėsi, kaip suaktyvinti klubo veiklą – tiek regionuose, tiek sostinėje. Labai svarbu atlikti ir klubo narių „inventorizaciją“. Dabar klube yra ir tokių narių, kurie jau keletą metų nemoka nario mokesčio, kai kurie nariai nėra pateikę jokių kontaktinių duomenų, todėl su jais susisiekti nėra galimybės. Nutarta išsiaiškinti situacija ir spręsti klausimą dėl jų narystės.

Už klubo veiklą regionuose atsakingi išrinkti regionų vadovai, Vilniaus regione, kur narių daugiausia, bus paskirti kuratoriai, kurie bus atsakingi už pasirinktų grupelių veiklą.

Tarybos nariai tarėsi, kaip suaktyvinti kultūrinę klubo veiklą. J. Grabys priminė apie „Vilnius Tech“ absolventų klubo kvietimą penktadienį dalyvauti renginyje. „Vilnius Tech” Transporto inžinerijos fakultetas persikėlė į naujus rūmus Plytinės g. 25, o penktadienį, birželio 16 d. 17 val. šio fakulteto absolventų ir bičiulių klubas ketina su jais supažindinti savo narius.

Aptartas klubo veiklos planas, taip pat tartasi dėl galimybės paminėti klubo 20-metį per būsimąją sueigą Kauno regione.

 

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka