Siūloma įteisinti transporto lengvatą moksleiviams vietinio susisiekimo maršrutuose

14 vasario 04:29 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Lietuvos Respublikos Seimo tinklapyje pasirodė Transporto lengvatų įstatymo 5 str. pakeitimo projektas, kuriuo siūloma moksleiviams 50 ir 80 proc. lengvatą vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose.

 

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ff4ac15c06e811ea87aaea1d28b1

91f8?positionInSearchResults=2
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ff4ac15c06e811ea87aaea1d28b1
91f8?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=cd89615d-dd7f-4005-a59f-b1bfc
5b1f447
> &searchModelUUID=cd89615d-dd7f-4005-a59f-b1bfc5b1f447

 

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka