Siūloma keisti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašą

29 rugpjūčio 04:23 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susisiekimo ministerijos tinklapyje įregistruotas teisės akto projektas dėl Darbo kodekso keitimo.

 

Siūloma keisti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d7cc9271c96c11e9a56df936f065a619

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka