Siūloma keisti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašą

19 rugpjūčio 04:00 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė dokumentas „Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektas.

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/15f07ab1bfdd11e993cff47c25bfa28c

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka