Siūloma optimaliau planuoti ir administruoti finansines priemones klimato kaitai valdyti

25 birželio 04:20 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Aplinkos ministerijos parengtos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo pataisos leistų optimaliau planuoti ir administruoti finansines priemones klimato kaitai valdyti. Pataisoms pirmadienį pritarė Vyriausybė.

„Pakeitimais siūlomas ilgalaikis planavimas – Klimato kaitos programos sąmatos klimato krizei valdyti bus tvirtinamos ketveriems metams. Tai bus patogiau ir verslui, nes Vyriausybės numatomas subsidijas privatus sektorius galės įtraukti į ilgalaikę savo strategiją“, – sako aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė.

Patikslinus įstatymą, būtų nustatyta, kad Klimato kaitos programos lėšos planuojamos ketveriems, o ne vieniems metams, kaip dabar. Tai sudarytų galimybę visuomenei ir valstybės institucijoms iš anksto planuoti teikti paraiškas šios programos paramai ir efektyviau įgyvendinti finansuojamus projektus. Ketverių metų investicijų planus tvirtintų Vyriausybė, suderinusi su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, suinteresuotomis institucijomis ir visuomene.

Be to, numatoma įstatymu reglamentuoti nacionalines šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos ir prognozių sistemas. Siekiant į apskaitos rengimo procesą įtraukti mokslo ir kitas kompetentingas institucijas, siūloma aplinkos ministrui suteikti įgaliojimus sudaryti ekspertų darbo grupę išmetamų ŠESD kiekiui skaičiuoti.

Sumažinti fluorintų ŠESD neigiamą poveikį klimato kaitai, išvengti jų pildymo netvarkinguose automobilių kondicionieriuose ir aplaidaus išleidimo į atmosferą leistų nustatyti išsamūs reikalavimai užsiimantiems transporto priemonių oro kondicionierių pildymo veikla.

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka