Siūloma patvirtinti prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių dokumentų formas

11 gegužės 03:56 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Informuojame apie Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo dėl prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Lietuvos transporto saugos administracijai teikiamų dokumentų formų patvirtinimo projektą.

 

 

Projekte siūloma įtvirtinti šių dokumentų formas:

– Prašymo išduoti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licenciją (-as) / pratęsti jos (jų) galiojimą formą;

-Prašymo pakeisti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licenciją (-as) / išduoti jos (jų) dublikatą (-us) ar išrašą (-us) formą;

– Prašymo išduoti / pakeisti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licencijos (-ų) kopiją (-as) / pratęsti jos (jų) galiojimą / išduoti jos (jų) dublikatą (‑us) ar išrašą (-us) formą;

– Pranešimo apie transporto vadybininką / juridinio asmens vadovą formą;

– Pranešimo apie naują vežėjo valdymo centro adresą formą;

– Prašymo išduoti užsienio valstybės (-ių) leidimų teikti vienkartines paslaugas, gautų pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių dvišales ir daugiašales sutartis, formą;

– Prašymo išduoti kelionės lapų ar jų knygų formą;

– Prašymo išduoti sertifikatų, kuriais suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita, formą;

– Prašymo išduoti užsienio valstybės (-ių) leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais formą.

Su projektu ir formomis galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9915b110534311e88525a4bc7611b788

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nutrauka