Siūlomi pakeitimai priemonei „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“

21 spalio 04:18 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susiekimo ministerijos tinklapyje paskelbtas LR susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3-392 (1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto.

Su dokumentu galima susipažinti čia:

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka