Veteranų klubas „Automobilininkas“ šventė dešimtmetį

gegužės 13 04:18 2013 Spausdinti straipsnį Veteranų kampelis

Gegužės 10-ąją „Automobilininko“ nariai rinkosi paminėti savo klubo dešimties metų sukaktį. Pasveikinti transporto veteranų atvyko susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, asociacijos „Linava“, Autoverslininkų asociacijos, giminingų klubų vadovai.

Nuveikti darbai

„Transporto verslas itin svarbus mūsų valstybei. Jis ne tik sukuria apie 12 proc. šalies BVP, bet ir atlieka strateginius uždavinius – užtikrina prekių ir žmonių judėjimą. Jūsų, veteranų, indėlis į transporto verslą itin svarus – jūsų klubo nariai itin daug prisidėjo prie šalies automobilių transporto vystymo bei verslo klestėjimo“, – kalbėjo R. Sinkevičius.

Labiausiai pasižymėjusiems ir daugiausia savo gyvenimo metų kelių transporto plėtrai skyrusiems klubo nariams susisiekimo ministras įteikė padėkos raštus ir Susisiekimo ministerijos dovanėles. Apdovanojimus ministras įteikė Gintautui Mockevičiui, Jonui Karalevičiui, Antanui Paškauskui bei Mykolui Tarandai.

Po ministro sveikinimų, metinę klubo ataskaitą pristatė laikinai einantis prezidento pareigas Donatas Lukošius. Pasak jo, 2013-ųjų gegužės 1-ąją klube buvo 218 narių, iš jų – 22 moterys. Vyriausiajam „Automobilininko“ nariui – 91-eri, jauniausiam – 48-eri. Narių amžiaus vidurkis – 65,7 metai.

Per metus klube būta nemažai permainų. Keletas narių, tarp jų – tarybos narys Pranas Kraučiūnas – iškeliavo Anapilin. Atsistatydino klubo prezidentas Jonas Mickus, tad laikinai pareigas eiti paskirtas Donatas Lukošius. Klubo sekretoriumi paskirtas Valdas Valiūnas, viceprezidentu – Rimantas Bubnelis.

D. Lukošius pristatė per metus klubo tarybos nuveiktus darbus. Surengta nemažai išvykų į kitus miestus, įmones bei žymias vietas. Lankyti ligoniai, klubo nariai sveikinti švenčių bei jubiliejų proga.

Klubo prezidentas dėkojo VKTI, asociacijai „Linava“ ir kitiems rėmėjams, suteikusiems „Automobilininkui“ patalpas bei rėmusiems finansiškai bei kitais būdais.

Rengiantis paminėti pirmąjį klubo jubiliejų, išleista knygelė „Veteranų klubo „Automobilininkas“ dešimtmečio kronika“. Ji išdalyta visiems klubo nariams bei svečiams.

D. Lukošius paragino klubo narius aktyviau prisidėti rengiant antrąją leidinio „Lietuvos automobilių transportas – mūsų gyvenimo dalis“ dalį. Pasak jo, dar ne visi klubo nariai parengė savo prisiminimus bei atsiuntė juos redakcinei tarybai.

Klubo finansinę ataskaitą pristatė Algimantas Baublys. Pasak jo, surinkta daugiau nario mokesčio, taip pat lėšų iš pervestų dviejų procentų gyventojų pajamų mokesčio dalies. „Drausmingiausiai nario mokestį surenka Kauno ir Panevėžio regionai. Prasčiausia situacija – Vilniuje, kur nario mokesčio laiku nesumoka net 26 proc. narių. Galbūt derėtų pagalvoti, ar jie verti toliau būti klubo nariais“, – sakė A. Baublys.

Sveikinimai

Pirmasis „Automobilininko“ narius dešimtečio proga sveikino Garbės prezidentas Antanas Paškauskas. „Dešimt sėkmingos veiklos metų – mūsų visų nuopelnas. Linkiu, kad kuo daugiau narių sulauktų klubo trisdešimtmečio ar keturiasdešimtmečio“, – kalbėjo A. Paškauskas.

Garbės prezidentas dėkojo regionų vadovams, be kurių darbas rajonuose nebūtų sėkmingas. Tačiau svarbiausiu „Automobilininko“ nuveiktu darbu A. Paškauskas įvardijo parengtus bei išleistus keturis leidinius – dvi knygas bei dvi brošiūras. „Visus leidinius išleidome neturėdami pernelyg didelių lėšų, patys ieškodami finansavimo. Į visas jas įdėta labai daug darbo“, – sakė A. Paškauskas.

Garbės prezidentas priminė klubo nariams ir kitus nuveiktus svarbius darbus. Tačiau, pasak jo, bene svarbiausia „Automobilininko“ funkcija – galimybė klubo nariams susitikti ir pabendrauti tarpusavyje. „Linkiu visiems sveikatos ir laimės, ir kad mūsų visų klubas dar ilgai gyvuotų“, – kalbėjo A. Paškauskas.

„Man didelė garbė sakyti „mūsų klubas“, kadangi esu „Automobilininko” narys. Visų mūsų didžioji gyvenimo dalis atiduota transportui, be jo mes neįsivaizduojame savo gyvenimo. Kelių transportas sėkmingai gyvuoja nepaisant politikų protekcijų kitoms transporto rūšims. Na, o be jūsų, vyresniųjų kolegų, nebūtų ir dabartinių pasiekimų“, – kalbėjo asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius.

„Džiugu matyti jus gerai nusiteikusius, aktyvius. Norisi padėkoti vien už tai, kad esate, tad mums telieka užtikrinti jūsų pradėtų darbų tęstinumą“, – kalbėjo VKTI viršininkas Vidmantas Žukauskas.

„Automobilininko“ narius pirmojo svarbaus jubiliejaus proga pasveikino ir Lietuvos kelių policijos veteranų klubo vadovas Ramutis Oleka, Geležinkelininkų klubo atstovas Tautvydas Sinkevičius, taip pat Kelininkų klubo atstovai.

Susirinkusius sveikino ir klubo nariai Danutė Kubilienė bei Mykolas Taranda. A. Baublys pabarė ne itin aktyvius klubo narius, laiku nepateikusius savo atsiminimų rengiamai antrajai knygos „Lietuvos automobilių transportas – mūsų gyvenimo dalis“ daliai.

Klubo prezidentas įteikė padėkos raštus labiausiai nusipelniusiems „Automobilininko“ nariams.

Garbingiausias apdovanojimas – Veterano garbės vardas – suteiktas Vytautui Kavaliauskui, Algimantui Kondrusevičiusi, Gediminui Kriukui, Danutei Kubilienei ir Vidmantui Žukauskui.

Aktyviems klubo nariams bei svečiams įteiktos atminimo dovanėlės.

Rinkimai

Susirinkę į šventę klubo nariai turėjo nudirbti ir įprastus darbus – išrinkti „Automobilininko“ prezidentą bei tarybą.

Garbės prezidentas A. Paškauskas pasiūlė prezidentu išrinkti laikinai einantįjį pareigas Donatą Lukošių. „Donatui per trumpą laikotarpį pavyko nuveikti labai daug. Norėtųsi, kad jis ir toliau eitų šias pareigas“, – sakė A. Paškauskas.

D. Lukošius savo ruožtu pasiūlė dar vieną kandidatą prezidento pareigoms – Rimantą Bubnelį. Jam atsisakius kandidatuoti, klubo prezidentu vienbalsiai išrinktas Donatas Lukošius.

Į tarybos narius pasiūlytos Algimanto Baublio, Rimanto Bubnelio, Juozo Bernacko, Mindaugo Ivanausko, Vytauto Kalšinsko, Algio Naručio, Eugenijaus Ruškaus bei Valdo Valiūno kandidatūros. Visi jie išrinkti vienbalsiai.

Pasibaigus oficialiajai daliai, „Automobilininko“ nariai galėjo pabendrauti tarpusavyje per jiems surengtą iškilmingą vakarienę.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

rašyti komentarą

0 komentarų

Komentarų nėra

Jūs galite pradėti diskusiją.

Komentuoti

Jūsų duomenys saugūs! Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Taip pat kiti duomenys nebus platinami trečiosioms šalims.
Visi laukeliai privalomi.