„Via Lietuva“: E-tolling projektas šalyje turi būti įgyvendintas

13 gegužės 03:14 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Naujai E-tolling kelių apmokestinimo sistemai ir jos diegimo Lietuvoje projektui toliau stringant teisiniuose ginčuose, įmonė „Via Lietuva“ teigia, jog projektas šalyje, nors ir vėliau, vis tik turi būti įgyvendintas. „Via Lietuva“ įvertino ir imasi kitų projekto įgyvendinimo alternatyvų: planuoja E-tolling sistemos įdiegimą nuomos pagrindu.

E-tolling projektas lieka užstrigęs teisiniuose ginčuose. Gegužės 7 d. Lietuvos aukščiausiasis teismas vėl grąžino bylą iš naujo nagrinėti žemesnės instancijos teismui, konstatavęs, kad ankstesnių sprendimų panaikinimą ir grąžinimą nagrinėti iš naujo lėmė pačių teismų padaryti procesiniai pažeidimai.

Pasak „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus Mariaus Švaikausko, toks aukščiausio teismo sprendimas neguodžia.

„E-tolling įdiegimo atvejis yra akivaizdus įrodymas, kaip paslaugos teikėjai ginčydamiesi ir skųsdami jiems nepalankius sprendimus gali teisėtais būdais sustabdyti viešųjų pirkimų procedūras ir užkirsti kelią projekto įgyvendinimui. Šioje situacijoje akivaizdus ir tiekėjų nesuinteresuotumas projekto įgyvendinimu. Tad teismam tęsiantis, nebematome galimybių įgyvendinti šį projektą anksčiau numatytomis sąlygomis ir imamės kitų alternatyvų“, – sako „Via Lietuva“ generalinis direktorius M.Švaikauskas.

Išanalizavusi teisminių ginčų metu įvykusius rinkos pasikeitimus, atlikusi konsultacijas su kitomis E-tolling sistemą naudojančiomis Europos šalimis ir siekdama jau kelerius metus stringantį projektą įgyvendinti, „Via Lietuva“ imasi kitų projekto įgyvendinimo alternatyvų. Viena jų – nebekurti naujos sistemos, o jau sukurtą sistemą pritaikyti šalies poreikiams.

Ieškodama išeičių, „Via Lietuva“ priėmė sprendimą iš esmės pakeisti ankstesnio pirkimo objektą ir  E-tolling projekto įgyvendinimui ieškoti alternatyvų, išplečiant potencialių paslaugos teikėjų ratą, pritaikant kitų šalių patirtį ir žinias bei eliminuojant rizikas, su kuriomis kitos šalys, diegdamos E-tolling projektą susidūrė, sėkmingai susidorojo ir sistemą įsidiegė.

Artimiausiu metu „Via Lietuva“ inicijuos viešą rinkos konsultaciją, o po jos pradės naują viešąjį pirkimą, kuriame bus numatyta įsigyti jau sukurtą ir rinkoje jau egzistuojantį produktą – elektroninės kelių rinkliavos sistemos diegimą nuomos pagrindu.

Pasak „Via Lietuva“ vadovo, sprendimas šalyje diegti E-tolling sistemą nuomos pagrindu  šiuo metu bendrovei atrodo patrauklesnis, nes per tą laikotarpį, kol vyko teismai, pavyko suprasti ne tik tai, kad panašaus pobūdžio projektų įgyvendinimo patirtis ir kompetencijos mūsų šalyje yra ribotos, o lokaliai veikiantys rangovai mieliau bylinėjasi teismuose nei ieško galimybių projektą įgyvendinti, bet ir identifikuoti, kad tarptautinė rinka, kurdama E-tolling sistemų produktus, jau gerokai nujudėjo į priekį.

Per pastaruosius kelerius metus siūlomų sprendimų spektras tarptautinėje rinkoje gerokai išsiplėtė: rinkoje jau sukurti ir siūlomi net keli skirtingi E-tolling sistemos produktai bei mechanizmai, kaip juos pritaikyti konkrečiai rinkai. Taip pat siūlomi ir skirtingi šių produktų įsigijimo būdai. Vienas jų – nuoma, kurį renkantis sutaupoma laiko sistemos kūrimui, sistemą diegianti bendrovė neįpareigojama pati tapti sistemos eksperte – kaupti ir išlaikyti kompetencijas šioje srityje, valdyti su sistemos sukūrimu kylančias rizikas.

E-tolling projekto, kurio įgyvendinimo terminas įstatymu jau kartą buvo nukeltas, įgyvendinimas maksimaliai trumpais terminais – vienas iš pagrindinių argumentų, kodėl po teismuose užstrigusio sistemos sukūrimo pirkimo bendrovė „Via Lietuva“ nusprendė pereiti prie jau sukurtos sistemos nuomos pirkimo.

Pasirinkus šią alternatyvą: t. y. nebekuriant naujos sistemos, o jau sukurtą sistemą pritaikius šalies poreikiams, dar yra galimybių, kad nauja E-tolling kelių apmokestinimo sistema Lietuvoje galėtų įsigalioti nuo 2025 m. liepos 1 d.

Tad E-tolling sistemos įdiegimas nuomos pagrindu galėtų būti tiek laikinu sprendimu (kol tęsiasi teisminiai ginčai), tiek ilgalaikiu sprendimu šaliai.

„Suprantame šio projekto strateginę svarbą. Deja, šiandien akivaizdu ir tai, kad projekto sėkmė priklauso ne tik nuo bendrovės pastangų. Todėl pirmąja sėkme po nesėkmių ruožo būtų, jei E-tolling projekto vystymas pagaliau išjudėtų iš mirties taško, kuriame esame pastaruosius trejus metus. Žinoma sėkmingu šį projektą galėsime pavadinti tik tuomet, kai sistema mūsų šalyje galiausiai bus įdiegta, ji bus šiuolaikiška ir moderni bei atitiks tiek Valstybės, tiek ir visuomenės poreikius. Tikiu, kad dar turime galimybių tai padaryti“, – sako M. Švaikauskas.

Nelaukdama teismų baigties, „Via Lietuva“ komanda pastaruosius kelis mėnesius intensyviai dirbo ties projekto įgyvendinimo alternatyvų paieška. Siekdama išvengti teisminių ginčų, susijusių jau su nauja viešojo pirkimo procedūra, atliko nuoseklų ir detalų visų susijusių rizikų vertinimą, tam papildomai pasitelkė ir išorės ekspertus. Tikimasi, kad  pasirengti naujam pirkimui padės ir inicijuojama vieša rinkos konsultacija, kurioje kviečiami dalyvauti ne tik šalies, bet ir potencialūs tarptautiniai tiekėjai, turintys patirtį diegiant ir išnuomojant E-tolling sistemas kitose Europos ar pasaulio valstybėse.

E-tolling kelių apmokestinimo sistema yra paremta kelių mokesčiu už nuvažiuotą atstumą. Šiuo metu kelių mokestis (vinjetės) Lietuvoje yra taikomas už laiką, praleistą vykstant apmokestintais šalies keliais.

Primename, kad E-tolling sistemos diegimo Lietuvoje viešųjų pirkimų procedūrų buvo inicijuotos dar 2021 metais. Nuo to laiko inicijuoti 5 teisminiai ginčai, iš kurių vienas vyko iki šiol. Nors „Via Lietuva“ pernai sulaukė palankaus pirmos instancijos teismo sprendimo, tačiau jis vėl buvo skundžiamas apeliacine tvarka. Beveik visą teisminių ginčų laikotarpį teismai tenkino pirkimo dalyvių pateiktus prašymus pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, kas sustabdė visas viešųjų pirkimų procedūras: ir pirkimo procedūrų tolimesnius veiksmus, tame tarpe ir pirkimo nutraukimą.

Nors E-tolling projekto įgyvendinimas Lietuvoje bus vėlesnis nei planuota, didesnės įtakos Valstybei ir kelių rinkliavos sistema besinaudojantiems asmenims tai neturės, iki tol ko bus įdiegta nauja sistema, toliau veiks šiuo metu galiojanti kelių naudotojo mokesčio sistema (vinjetės).

Praėjusiais metais Vyriausybė atnaujino ir nustatė naujus mokesčio už naudojimąsi Lietuvos keliais dydžius, kurie nebuvo keisti nuo 2015 metų.

Pranešimas spaudai

Linos Jakubauskienės nuotrauka