Vienijasi keleivinio transporto sektoriaus profesinės sąjungos

13 spalio 04:37 2017 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Naujienos

Spalio 10 d. sudaryta Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos ir Transporto darbuotojų Federacijos bendradarbiavimo sutartis ir įkurta jungtinė atstovybė. Ją pasirašė pirmininkai Bronius Bučelis ir Algirdas Markevičius.

 

 

 

 

Spalio 11 d. vyko susitikimas su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumu. Jame aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės rengiant kolektyvinį šakinį susitarimą ir ruošiant bendrą veiksmų planą.

Pasak B. Bučelio, abi Federacijas aktyviau bendradarbiauti pastūmėjo neseniai įsigaliojęs naujas Viešųjų pirkimų įstatymas. Tai tiesiogiai paveiks tiek „Vilniaus viešąjį transportą“, tiek bendrovę „Kauno autobusai“, tad susivienijus siekiama sušvelninti neigiamus padarinius bendrovių darbuotojams.  „Naujame Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta, kad vidiniai sandoriai galios tik iki 2019 m. sausio 1 d. Problema ta, kad privačios keleivinio transporto įmonės atsiduria kur kas palankesnėje padėtyje konkuruodamos viešųjų pirkimų konkursuose. Tai – kelias link bendrovių žlugdymo. Jau matėme, kaip dėl to nukentėjo „Vilniaus viešasis transportas“, kai, paskelbus maršrutų konkursą laimėjo Latvijos kompanijos „Rigas mikroautobusų satiksme“ ir „Transrevis“. Priminsime, kad bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“ dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse, ji neteko 18 proc. maršrutų. Reorganizacijos metu buvo atleista daugiau kaip 100 darbuotojų. Kai kurios privačios keleivinio transporto įmonės gali pasiūlyti žemesnes kainas nei savivaldybių keleivinio transporto įmonės. Savivaldybių įmonės interneto puslapiuose skelbia finansinius duomenis, juos gali matyti privatininkai. Tai gali pakenkti verslui.  Atėjus į rinką privačioms keleivinio transporto įmonėms, bus žlugdamos Savivaldybių įmonės, o tai reiškia didelius nuostolius bendrovėms ir grėsmes darbuotojams reorganizuojant įmones”, – pabrėžia B. Bučelis.

Jis taip pat teigia, kad abi besijungiančios organizacijos priklauso Europos transporto Federacijai, todėl kartu rengs įstatyminius aktus, sieks, kad dėl pokyčių kuo mažiau nukentėtų keleivinio transporto sektorius, kad bendrovės nebūtų privatizuotos ir reorganizuotos, tokiu būdu išmetant daug „Vilniaus viešojo transporto“ ir „Kauno autobusų“ darbuotojų į gatvę. „Apginti žmones – svarbiausias mūsų tikslas“, – sako B. Bučelis.

Bendradarbiavimo susitarime numatoma vienyti Lietuvos keleivinio transporto sektoriaus veikiančias profesinės sąjungas, siekiant bendromis jėgomis efektyviau realizuoti užsibrėžtus tikslus ir užduotis, teikti bendrus pasiūlymus valdžios instancijoms dėl keleivinio transporto sektoriaus darbuotojų darbo sąlygų gerinimo. Šalys įsipareigoja nekonkuruoti tarpusavyje, teikti bendrus pasiūlymus valdžios instancijoms dėl keleivinio transporto sektoriaus darbuotojų darbo sąlygų gerinimo ir formuoti bendrą poziciją keleivinio transporto sektoriaus darbuotojams aktualiais klausimais.

Bendradarbiavimo sutarties tekstą parengė teisininkė Jovita Jančiauskienė.