Visuotiniame LKVA susirinkime aptarti metų rezultatai bei numatyti planai ateičiai

13 gegužės 05:37 2022 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Naujienos

Lietuvos keleivių vežimo asociacija gegužės 11-ąją rinkosi į visuotinį susirinkimą. Aptartas 2022-ųjų biudžeto projektas, asociacijos veikla, taip pat – kiti aktualūs pastarojo meto klausimai.

Pradėdamas susirinkimą, asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis pasveikino dar praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje įstojusius naujus LKVA narius – Rokiškio bei Utenos  autobusų parkus bei jų vadovams Antanui Taparauskui bei Robertui Petroniui įteikė nario pažymėjimus. G. Nakutis pasidžiaugė, jog asociacija jau turi 23 narius, kuriantis asociacijai, jų buvo keturiolika.

Prezidentas apžvelgė praėjusių metų nuveiktus darbus, susirinkimo dalyviai patvirtino 2021 m. finansinę atskaitomybę ir 2022 metų biudžetą.

G. Nakutis priminė apie svarbiausius praėjusiais metais spręstus klausimus – daugiausia dėmesio skirta tolimojo susisiekimo problematikai, taip pat – keleivių vežimo ribojimams pandemijos laikotarpiu, galimybių paso naudojimui viešajame transporte, privalomam darbuotojų  skiepijimui, kelių mokesčiams (e-tolling), mokestinėms lengvatoms, paramos nuo Covid-19 nukentėjusioms  įmonėms bei kitiems klausimams.

Jo teigimu, buvo įdomus ir labai naudingas susitikimas su Latvijos keleivių vežėjų asociacija dėl Latvijos patirties organizuojant tolimojo susisiekimo maršrutų konkursus ir autobusų pritaikymą neįgaliesiems, apsilankymas „Altas Auto“ ir „Dancer“ gamyklose,  visų 19 asociacijos narių pasirašytas Memorandumas dėl vertybių, bendrų siekių ir prioritetinių tikslų keleivių vežimo srityje įgyvendinimo, prie kurio taip pat prisijungė Varėnos, Telšių ir Utenos autobusų parkai.

Vežėjų nuomone, svarbiausia kaip galima greičiau susigrąžinti pandemijos metu prarastus keleivius ir tam reikalingos valstybės lygio skatinimo naudotis viešuoju transportu priemonės.

Pastarojo meto aktualija – tolimojo susisiekimo teisinio reglamentavimo planuojami pokyčiai. Vežėjai žada siekti, kad naujai į tolimojo susisiekimo rinką ateinantys vežėjai turėtų derintis prie jau esamų maršrutų ir tvarkaraščių.

LKVA nariai taip pat kalbėjo apie „žaliąjį“ kursą viešajame transporte. Keleivių vežėjų manymu, parama turi būti skiriama visoms susisiekimo rūšims, nepriklausomai nuo įmonės nuosavybės formos.

Dar vienas vežėjams rūpimas klausimas – kelių rinkliava (e-tolling). Asociacijos narių manymu, šis mokestis neturi būti taikoma viešojo reguliaraus transporto  ir aukščiausius Euro standartus atitinkantiems ir alternatyviais degalais varomiems autobusams.

Asociacijos nariai kalbėjo apie tai, jog būtina diegti vieningą transporto lengvatos turėtojo pažymėjimą, nes vairuotojams sudėtinga susigaudyti dabar esančių pažymėjimų, suteikiančių teisę į transporto lengvatą, gausybėje. Keleivių vežėjai pritaria, kad moksleiviams tolimojo susisiekimo autobusuose bei traukiniuose moksleiviams būtų taikoma 50 proc. lengvata, Seime po pateikimo šiam klausimui jau buvo pritarta.

Tarp svarbiausių numatytų darbų – neįgaliųjų poreikiai bei  geresnis transporto pritaikymas jiems. Pasak vežėjų, pritaikant transporto priemones žmonėms su skirtingomis negaliomis, būtina atsižvelgti į techninę ir ekonominę logiką, transporto priemonių konstrukcinius ypatumus. Transporto priemonėms pritaikyti turėtų būti skiriama  finansine valstybės parama.

Labai opi pastarojo meto problema – vairuotojų trūkumas keleivinio transporto įmonėse. Asociacijos narių manymu, turėtų būti sudaromos palankesnės sąlygos įsidarbinti vairuotojams iš trečiųjų šalių, LR Vyriausybė turėtų kreiptis į Europos Komisiją dėl autobusų vairuotojų amžiaus cenzo sumažinimo.

Asociacijos nariai taip pat aptarė paramos valdymo taisyklių, nario mokesčio, KTK projekto dėl tolimojo susisiekimo bei kitus klausimus. Buvo pristatyta ir numatoma kelionę į „Busworld Turkey 2022“.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

 

  • 20220511_102627
  • 20220511_102658
  • 20220511_102927
  • 20220511_102708
  • 20220511_102946