„Zuikiai“ Kauno autobusuose 1938-aisiais

06 rugsėjo 04:00 2023 Spausdinti straipsnį Istorija Lankytojai

Pagal Kauno miesto tarybos nustatytas taisykles, važiuojant miesto susisiekimo autobusais keleivis turėjo pirkti bilietą tuoj įsėdęs į autobusą, nelaukdamas kieno nors raginimo.

Tačiau ne visi šios tvarkos laikėsi; kai kurie keleiviai vengė bilietus pirkti, konduktorius ir kontrolierius klaidino turį nuolatinius ar papigintus bilietus, o patikrinus pasirodydavo, kad jų visai neturi arba turi negaliojančius bei netinkamus dėl įvairių ištrynimų, perdirbinėjimų ir kt.

Tokiais atvejais keleiviai buvo laikomi važiuojančiais be bilietų ir juos Kauno miesto burmistras pagal Miesto tarybos nutarimą galėjo bausti ligi 100 litų bauda.

Už panašius nusižengimus 1938 m. vasarą buvo nubausta nemažai keleivių.

Kęstutis Pletkus

Linos Jakubauskienės nuotrauka