Aptartos galimybės įsigyti naujų autobusų pagal Klimato kaitos programas

rugpjūčio 20 05:53 2020 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Naujienos

Keleivių vežėjai, Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros asociacijos (ADIA), autobusų gamintojų atstovai rinkosi Aplinkos projektų valdymo (APVA) agentūroje ir aptarė priemonės „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ įgyvendinimo galimybes, kilusius klausimus.

 

 

 

Klausimų dėl projekto įgyvendinimo kilo tiek ADIA, tiek ir keleivių vežėjams – tiek dėl infrastruktūros diegimo, tiek ir dėl naujų transporto priemonių įsigijimo. Ne į visus klausimus susirinkusieji sulaukė atsakymų, į kai kuriuos pažadėta atsakyti vėliau.

Vienas iš rūpimų klausimų – tai, kad Lietuvoje nėra biometano, nei šio produkto, nei jo gamintojų, todėl vežėjams, įsigyjantiems dujomis varomų transporto priemonių, neįmanoma prognozuoti, kokią ekologinę naudą atneštų tokių autobusų eksploatavimas. Neaišku, kiek būtų sutaupyta CO2, būtų sunku pateikti skaičiavimus ir įvertinti projektus, yra tikimybė susilaukti sankcijų vien todėl, kad rinkoje nėra biometano, nes projekto reikalavimai nebūtų įgyvendinti.

Buvo diskutuojama, kad pareiškėjas įsipareigotų biometaną naudoti tada, kada jis rinkoje atsiras. Svarbu, kad visi pareiškėjai laikytųsi tų pačių reikalavimų, o paraiškos vertinamos vienodai, pagal tuos pačius vertinimo kriterijus.

Dar vienas neaiškumų kėlęs klausimas – dėl transporto priemonių įkeitimo galimybių, siekiant užsitikrinti nuosavų lėšų poreikį. Pagalbos schemoje tokia galimybė nenumatyta, nors kitose panašiose priemonėse galima įkeisti įsigyjamą turtą. Vežėjų teigimu, jei transporto priemonių nebus įmanoma įkeisti, jie neturės galimybės užsitikrinti reikiamą nuosavų lėšų finansavimo šaltinį. Susirinkimo dalyvių manymu, žodžio „įkeisti“ projekte neturėtų likti. LKVA dar liepos pabaigoje kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl tokios paramos schemos nuostatos, tačiau atsakymo negavo. Nuspręsta šį klausimą dar kartą pateikti Aplinkos ministerijai.

Remiantis projekto sąlygomis, vežėjai, įsigiję naujų, ekologiškų transporto priemonių, privalės senąsias utilizuoti (nurašyti ir sunaikinti) ir pateikti pažymą, jog tai padaryta. Tačiau nemažai keleivių vežėjų yra savivaldybių valdomos įmonės, jos pagal kitus įstatymus privalo savo turtą – autobusus – parduoti aukcionuose. Tik keliems aukcionams neįvykus, galėtų utilizuoti kaip metalo laužą ir pateikti reikalaujamą pažymą apie sunaikinimą.

Nėra aišku, ar aukcione nusipirkęs transporto priemonę subjektas jos toliau neeksploatuos. Pasak vežėjų, šios sąlygos įvykdyti neįmanoma. Ir šiuo atveju nuspręsta kreiptis į Aplinkos ministeriją.

Priminsime, jog nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. APVA priima paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“. Priemonei skirta – 15 mln. eurų, subsidijos dydis iki 40 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 1 d. APVA priims paraiškas pagal priemonę „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“. Subsidijoms skirta 20 mln. eurų. Subsidijos dydis iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų mažoms ir vidutinėms įmonėms, 55 % tinkamų finansuoti išlaidų – didelėms įmonėms.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka