Susitikime dėl kombinuotų vežimų – vežėjų autobusais ir traukiniais atstovai

04 spalio 06:32 2019 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Spalio 3 d. Lietuvos keleivių vežimo asociacijos iniciatyva Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) organizavo susitikimą dėl Lietuvos geležinkelių planuojamų kombinuotų vežimų, kur keleivių vežėjai siekė išsiaiškinti kylančius klausimus.

 

Susitikime dalyvavo susisiekimo viceministras Vladislav Kondratovč, LINAVA prezidentas Romas Austinskas, LPK vykdomasis sekretorius Ričardas Sartatavičius, LKVA prezidentas Gintaras Nakutis, UAB „LG keleiviams“ departamento direktorius Gediminas Šečkus, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Geležinkelio paslaugų įmonių asociacijos (GELPA) atstovai, Susisiekimo ministerijos Oro ir kelių transporto politikos bei Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupių patarėjai, UAB „Kautra“ marketingo direktorius Gintautas Pakusas, UAB „Marijampolės autobusų parkas“ direktorė Dalytė Venčkauskienė, UAB „Busturas“ generalinis direktorius Vaidas Seirackas ir kiti LKVA bei LINAVA atstovai.

Susisiekimo viceministras V. Kondratovič trumpai pristatė kombinuotų vežimų idėją ir pagrindines įstatymų nuostatas. Pasak viceministro, kombinuoti maršrutai bus tvirtinami Susisiekimo ministerijoje, taip pat bus patvirtintos ir stotelės, kuriose stos autobusai.  Organizuojami kombinuoti maršrutai neturi tikslo dubliuoti nei vietinio, nei tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų.

Kombinuoto vežimo autobusai stos tarpinėse stotelėse ir paims ten keleivius tik tuo atveju, kai bus sudaryta sutartis su savivaldybe, t.y. jei bus gautas savivaldybės sutikimas. Tuo pačiu UAB „LG Keleiviams“ (nuo š.m. rugsėjo 1 d. keleivius veža ši AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinė įmonė) tarsis su savivaldybėmis dėl finansinių sąlygų, kuriomis į tokius autobusus bus priimami keleiviai, transporto lengvatų kompensavimo ir kt.

Jei savivaldybės nesutiks sudaryti sutarčių, tokiu atveju pakeleivingi keleiviai nebus vežami, t.y. traukiniu keliavę keleiviai bus nuvežti ir išleisti kombinuoto maršruto patvirtintoje stotelėje. Kaip pavyzdys buvo paminėtas kombinuoto maršruto autobusų dalis nuo Varėnos iki Marcinkonių – jei Varėnos savivaldybė prašys sustoti pakeliui esančiose autobusų stotelėse, tai toks autobusas sustos jose ir paims keleivius, jei ne, tada stos tik geležinkelio stotelėse, o Marcinkonyse gali nuvežti traukiniu važiavusius keleivius į gyvenvietės centrą, nes nuo geležinkelio stoties eiti toli.

Keleivių vežėjų atstovai uždavė rūpimus klausimus ir gavo į juos atsakymus. „Iš esmės mes viską supratome teisingai, t.y. įstatymai leidžia kurti vietinį ir tolimąjį susisiekimą dubliuojančius kombinuotus maršrutus, bet Susisiekimo ministerijos ir UAB „LG keleiviams“ atstovai patikino, kad jie nesuinteresuoti dubliuoti esamų maršrutų.“ – sako G. Nakutis.

UAB „LG keleiviams“ departamento direktorius G. Šečkus pareiškė, kad jie tikrai nesiekia komercinės veiklos iš kombinuotų vežimų, tas nenumatyta ir „LG keleiviams“ strategijoje.

Jų tikslas yra suteikti geresnę paslaugą keleiviui. Jei jie matys, kad keleiviams kombinuota paslauga reikalinga, jie patys galės samdyti vežėją užsakomiesiems reisams, kaip daro dabar, veždami keleivius iki Nidos ir Palangos. Tačiau tokio savarankiško sprendimo atveju šie kombinuoti vežimai nebus traukiami į privalomų aptarnauti maršrutų sąrašą, kurį tvirtins Susisiekimo ministerija, ir kuriuose bus atlyginami patiriami nuostoliai iš valstybės biudžeto.

Kol kas kombinuotų vežimų sąrašas neformuojamas, negalvojama ir apie viešuosius pirkimus. Pirma bus suformuoti kombinuoti maršrutai, po to bus sprendžiama, kaip juos sugrupuoti. Buvo pabrėžta, kad konkurso sąlygos turės būti suderintos su Viešųjų pirkimų tarnyba.

„Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad susitikimas buvo konstruktyvus, daug sužinojome, daug ką išsiaiškinome, svarbiausia, išsakėme savo nuomonę, kurią, atrodo, išgirdo. Viceministras palaikė mūsų prašymą, kad būtume įtraukti į kombinuotų maršrutų formavimo procesą.“ – sako G. Nakutis.

Dėkojame susisiekimo viceministrui V. Kondratovič už skirtą laiką išklausyti keleivių vežėjų ir atsakyti į užduotus klausimus. Taip pat LINAVA prezidentui R.Austinskui, LPK atsakingiems darbuotojams ir visiems, kurie dalyvavo šiame svarbiame mums susitikime.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka