Aiškėja, kaip bus paskirstytos ES lėšos naujoms transporto priemonėms įsigyti

26 rugsėjo 03:19 2016 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai

busw-vdl1Teisės aktų projektų duomenų bazėje  2016 m. rugsėjo 22 d. užregistruoti du susisiekimo ministro įsakymų projektai, susiję su 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonių finansavimu.

 

Pirmasis – dėl transporto priemonių įsigijimo penkiems didiesiems Lietuvos miestams. Pagal Aprašą remiama veikla – nekenksmingų aplinkai miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas. Galimi pareiškėjai – Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių administracijos.

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 28 962 002 (dvidešimt aštuonių milijonų devynių šimtų šešiasdešimt dviejų tūkstančių dviejų) eurų, iš kurių iki 28 962 002 (dvidešimt aštuonių milijonų devynių šimtų šešiasdešimt dviejų tūkstančių dviejų) eurų – ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos.

Preliminariai miestai galės iš viso įsigyti 70 transporto priemonių; Kaunas – 17, Klaipėda – 10, Panevėžys – 5, Šiauliai – 6, Vilnius – 28 ar 32.

Įstatymo projekte „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ lėšas siūloma paskirstyti šiems regionams: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus.

Numatyta, jog šie regionai galės įsigyti apie 50 keleivinio transporto priemonių: Alytaus – 4, Kauno – 10, Klaipėdos – 5, Marijampolės – 4, Panevėžio – 4, Šiaulių – 5, Tauragės – 2, Telšių – 4, Utenos – 3, Vilniaus – 5 ar 9.

Vežėjai galės įsigyti tokių transporto priemonių: elektrinės traukos (transporto priemonei elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos būdu ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas); naudojančių biodujas; naudojančių suslėgtas arba suskystintas gamtines dujas (CNG, LNG); naudojančių vandenilį; naudojančių išvardytų energijos tipų kombinaciją.

Transporto priemonės turės būti pritaikytos žmonėms su įvairiomis negaliomis, jose turės būti įrengtos garsinės ir vaizdinės keleivių informavimo priemonės, vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojų saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną, žemagrindės, su antialkoholiniais variklio užraktais.

Pagal abu Aprašus galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, o  galimi partneriai yra pareiškėjų savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdančios įmonės, su kuriomis pareiškėjas yra sudaręs viešųjų paslaugų teikimo sutartis, atitinkančias 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 (įsigaliojo 2009 m. gruodžio 3 d.) nuostatas.

Prašoma asociacijai „Linava“ pareikšti pastabas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų.

 

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka