Aiškėja, kiek lėšų skirta miestams darnaus judumo priemonėms įgyvendinti

29 liepos 04:31 2019 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė teisės akto projektas „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

Jame patikslinama, kiek lėšų naujoms transporto priemonėms įsigyti skiriama skirtingiems miestams. Iš viso naujų transporto priemonių už ES lėšas galės įsigyti Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus vežėjai.

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/442fe180af9411e9b43db72f2154cfa0

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka