Aptarti keleivinio transporto klausimai

kovo 12 08:17 2018 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai

Kovo 9-ąją į posėdį asociacijoje „Linava“ rinkosi Keleivinio transporto tarybos nariai. Pasitarime taip pat dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas ir profsąjungų atstovai: Vilniaus profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininko pavaduotojas Algirdas Markevičius ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkė Jovita Jančiauskienė.

Posėdžio pradžioje asociacijos prezidentas E. Mikėnas pasveikino Rimantą Martinavičių, kuris kovo 8 d. įvykusiame prezidiumo posėdyje buvo patvirtintas viceprezidentu keleiviniam transportui. Asociacijos vadovas taip pat apžvelgė naujos kadencijos prezidiumo laukiamus artimiausius darbus ir iššūkius.

Profsąjungų atstovas A. Markevičius išdėstė savo poziciją, pabrėždamas, kad profsąjungų tikslai yra tie patys, kaip ir keleivių vežėjų. Lietuvoje vykstantys konkursai keleivių vežimo paslaugoms teikti parodė, kad ne visuomet juos laimi šalies įmonės. Todėl būtina suvienyti jėgas kalbantis su valdžios institucijomis ir siekti teisės aktų pakeitimų, kurie būtų palankūs Lietuvos vežėjams. Siekiama standartizuoti atlyginimus keleivinio transporto sektoriuje, stabilizuoti padėtį, nustatant atlyginimus pagal regionus, kad užsienio vežėjai, norėdami ateiti į Lietuvos viešojo transporto rinką, negalėtų dempinguoti darbuotojams mokamais atlyginimais. A. Markevičius kvietė keleivių vežėjus dialogui, siekiant pasirašyti šakinę sutartį ir įforminti joje standartizuotą darbo užmokestį.

Atsakydami į profsąjungiečių kvietimą bendradarbiauti siekiant tų pačių tikslų, Keleivinio transporto tarybos nariai negailėjo kritikos profsąjungų adresu ir reiškė nepasitikėjimą jomis. Tas faktas, kad keleivinio transporto sektoriuje egzistuoja gausybė profsąjungų (kai kuriose įmonėse jų yra net šešios), nekelia pasitikėjimo jų lyderiais ir verčia  manyti, kad savo veikloje jie siekia savanaudiškų tikslų. Todėl siūlyta profsąjungoms susivienyti tarpusavyje, tuomet būtų galima pradėti dialogą.

Posėdyje dalyvavęs asociacijos prezidentas E. Mikėnas suabejojo, ar gali Linava pasirašyti šakinę sutartį, tokiu būdu prisiimdama atsakomybę už visus šalies vežėjus. Jo nuomone, yra atskirų punktų, dėl kurių būtų galima pasirašyti, bet ne šakinę sutartį. Asociacijos vadovas siūlė profsąjungoms susivienyti, derinti savo pažiūras ir reikalavimus ir tik tuomet eiti į dialogą.

Keleivių vežėjai, suprasdami, kad ignoruoti profsąjungų negalima, siūlė pasirašyti pirminį susitarimą – ketinimų protokolą, taip pat pasikalbėti su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininku Artūru Černiausku.

Keleivinio transporto tarybos pirmininkas R. Martinavičius informavo, kad susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovais buvo nuspręsta organizuoti seminarą viešųjų pirkimų klausimais, skirtą keleivių vežėjams ir savivaldybėms, ir prašė Tarybos narius paraginti atsakingus įmonių darbuotojus dalyvauti.

Posėdyje taip pat aptarti sutarčių dėl keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais pratęsimo klausimai. Pagal Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) šiuo metu keleivių vežėjams siunčiamų sutarčių 2.2. punktą ir 3 priedą vežėjai įpareigoti kas ketvirtį teikti LTSA informaciją dėl pervežtų keleivių skaičiaus maršrutuose. Konstatuota, kad šitas reikalavimas labai apsunkins keleivių vežėjų darbą, nes vežėjų techninės galimybės ribotos, skaičiavimas iš esmės bus atliekamas rankiniu būdu. Taip pat abejota dėl reikalaujamos informacijos konfidencialumo.

 

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka