Asociacijai „Linava“ priklausantys keleivių vežėjai aptarė svarbiausius klausimus

sausio 30 05:02 2020 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Sausio 28 d. vyko asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto Tarybos išplėstinis posėdis, kuriame buvo aptarti Susisiekimo ministerijos paruošti teisės aktų projektai.

 

Aptariant Susisiekimo ministerijos siūlomus Autobusų stočių veiklos nuostatus buvo išsakyta kritiška nuostata dėl autobusų stočių kategorijų panaikinimo. Vežėjai išsakė nuomonę, jog visoms autobusų stotims negali būti keliami vienodi reikalavimai, nes jos yra skirtingose geografinėse padėtyse, skiriasi stočių dydžiai, keleivių srautai, autobusų maršrutų skaičius. Šiuo metu nuo stoties kategorijos priklauso privalomos tarnybos, darbuotojų skaičius ir kt. Panaikinus kategorijas ir visoms stotims įvedus vienodus reikalavimus, mažosios autobusų stotys jų negalės įvykdyti, todėl bus priverstos užsidaryti, todėl nukentės gyventojai, o taip pat ir keleivių vežėjai.

Diskusijų sukėlė ir ministerijos siūlomos taisyklės dėl leidimų vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais. Vežėjai pastebėjo, kad ministerija taisyklėse nenumatė savivaldybėms galimybės sudaryti vidaus sandorius su keleivių vežėjais, nors Seimas yra priėmęs įstatymus, kurie numato tokią galimybę.

Keleivių vežėjai taip pat išsakė daug pastabų dėl keleivių ir bagažo vežimo taisyklių. Vežėjai mano, jog taisyklėse numatyti atgyvenę reikalavimai, neatsižvelgiant į nuolat tobulėjančias paslaugas bei besikeičiančią situaciją rinkoje. Taip pat buvo išsakyta nemažai pastabų dėl leidimų išdavimo tvarkos tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais.

Išplėstiniame Tarybos posėdyje keleivių vežėjai taip pat buvo informuoti apie šių metų vasario 28 d. vyksiantį „Linavos“ keleivinio transporto narių susirinkimą, kuriame keleivių vežėjai turės išrinkti savo atstovą į asociacijos prezidiumą. Vežėjai buvo informuoti apie tai, kad Asociacijos prezidiumas 2020 m. sausio 15 d. nutarimu patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurioje numatyti nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius bei naujos anketų formos. Su šiuo teisės aktu galima susipažinti čia:

Daugiau informacijos apie organizuojamą vasario 28 d. posėdį galima rasti čia:

http://www.linava.lt/naujiena/keleivinio-transporto-nariu-susirinkimas/

„Linavos” informacija ir nuotrauka