Autobusų vairuotojus rengs kariuomenėje

23 liepos 03:25 2015 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

DSC_0014Asociacijos „Linava“ kartu su Krašto apsaugos ministerijos atstovais aptarė galimybes ir konkrečius žingsnius pradinės privalomosios karo tarnybos karius rengti pagal C, CE ir D vairuotojų rengimo programas, suteikiančias teisę vairuoti sunkiasvores transporto priemones ir autobusus.

 

Lietuvos krašto apsaugos viceministras Antanas Valys susitikimo metu išreiškė viltį, kad bendri prasidėję darbai duos apčiuopiamų rezultatų. Asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas teigė, kad planai rengti vairuotojus privalomos karinės karo tarnybos metu yra naujas iššūkis, tačiau Asociacija yra linkusi tęsti pokalbius, pagelbėti techniniais klausimais įgyvendinant ankstesnių susitikimų metu iškeltą idėją.

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininkas Stasys Paldūnas pateikė informaciją, kad dabartinė mokyklos materialinė-techninė bazė leidžia paruošti 240 vairuotojų per metus. Tam, kad pajėgumai būtų išplėsti dvigubai, būsimų vairuotojų mokymui be jau turimų mokymui skirtų transporto priemonių reikalingos papildomos 4 transporto priemonės ir bent dvi priekabos. Be to, papildomai rengti vairuotojams reikėtų 7 instruktorių pareigybių bei įrengti dar vieną mokomąją klasę su 30 kompiuterių.

Mokykla nėra pajėgi skirti papildomų transporto priemonių, tačiau gavusi jas iš asociacijos „Linava“, pritaikytų jas vairuotojų mokymui, įregistruotų Registrų centre kaip mokymo priemones bei jas techniškai prižiūrėtų.

Susitikimo metu buvo diskutuojama dėl galimybės rengti iki 1000 karių per metus, tačiau atsižvelgiant į materialinius ir žmogiškuosius resursus buvo nutarta sudaryti sąlygas rengti iki 480 karių per metus. Taip pat nutarta, jei projektas pasitvirtins bus ieškoma galimybės padidinti rengimo pajėgumus.

Siekiant pradinės privalomosios tarnybos karius motyvuoti ir pasirinkti vairuotojo specialybę buvo pasiūlyta, kad „Linavos“ atstovai galėtų atvykti į karinius vienetus ir supažindintų karius su pačia organizacija, darbo galimybėmis ir perspektyvomis. Atsižvelgiant į profesijos populiarinimo tarp karių rezultatus būtų priimami sprendimai dėl mokymo pajėgumų didinimo.

Asociacijos prezidentas taip pat priminė, kad nereikėtų pamiršti, jog vairuotojai reikalingi ir keleivių vežėjams.

Vienu iš klausimu susitikimo metu buvo ir mokymo programų peržiūra, siekiant parengti karius dirbti vairuotojais. Tuo tikslu „95 kursai“ turėtų būti integruoti į mokymo programą. Sutarta, kad programų peržiūrai ir pasiūlymų pateikimui bus sudaryta darbo grupė iš „Linavos“ ir krašto apsaugos sistemos specialistų. Be to, būtų svarstoma ir galimybė viename iš poligonų įsirengti vairuotojų mokymui reikalingą slidžią dangą.

Sutarta, kad Krašto apsaugos ministerija dar šią savaitę Asociacijai pateiks konkrečius pageidavimus raštu dėl resursų poreikio, deleguos atstovus tolimesnėms deryboms bei informacijos viešinimui. Kitą susitikimą planuojama rengti Kaune, kur ir įsikūrusi kariuomenės mokykla.

 

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka