Darbo grupė darbo rinkos problemoms spręsti baigia darbą ir teikia rekomendacijas

16 sausio 05:16 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

2022 gruodžio 30 d., atlikusi Seimo valdybos pavedimą, darbą baigia Seimo darbo grupė darbo rinkos problemoms spręsti. Nuo 2022 m. vasario mėn. veikusi Darbo grupė iš viso surengė 14 posėdžių, ir apibendrindama savo darbą, teikia rekomendacijas dėl ilgalaikės demografijos ir migracijos politikos.

Darbo grupė beveik metus diskutavo aktualiais šalies demografinės padėties ir darbo rinkos klausimais, tokiais kaip socialinių įmonių reforma, karo Ukrainoje poveikis mūsų šalies darbo rinkai, užsieniečių teisinė padėtis, dvišalės sutartys su užsienio valstybėmis dėl socialinės apsaugos ar darbuotojų imigracija. Ne tik diskutavo, bet ir ėmėsi konkrečių veiksmų.

Darbo grupė teikė siūlymų dėl Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimų, į kuriuos buvo atsižvelgta. Taip pat pavyko sutelkti socialinių partnerių paramą socialinių įmonių reformai. Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų ministerijomis, inicijuota piliečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo procesų Lietuvoje ir Lenkijoje lyginamoji analizė. Tikimasi, kad išanalizuotos gerosios kaimyninės šalies praktikos galės būti pritaikytos ir Lietuvoje. Galiausiai, apibendrinama metų diskusijas, Darbo grupė kartu su ekspertais parengė rekomendacijas dėl ilgalaikės demografijos ir migracijos politikos.

„Dokumente apžvelgiamos priežastys, lėmusios tai, kokią sudėtingą demografinę situaciją turime šiandien, depopuliacijos pasekmės dabar ir ateityje. Prognozuojama, kad 2030 m. Lietuvoje gyvens jau tik 2,4 milijonai gyventojų, o 2045 m. – 2 milijonai. Toliau stebėsime neigiamą populiacijos prieaugį, sparčiai senstančios visuomenės procesus, todėl labai svarbu nedelsiant imtis priemonių, siekiant stabdyti depopuliaciją ir suvaldyti jos pasekmes“, – teigia Darbo grupės vadovas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Justas Džiugelis.

Siekdama gerinti ar bent stabilizuoti demografinę šalies situaciją, Darbo grupė rekomenduoja spartinti išvykusių Lietuvos gyventojų reemigraciją, užtikrinant sklandžią sugrįžusių žmonių reintegraciją. Taip pat siūloma aktyviau vystyti progresyvios šeimos politiką, sudarant šeimoms kuo palankesnes sąlygas auginti vaikus. Atkreipiamas dėmesys į prastus mūsų šalies gyventojų sveiko gyvenimo trukmės rodiklius, atsižvelgiant į tai, raginama gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Manoma, kad įtampas darbo rinkoje būtų galima sumažinti pirmiausia panaudojant esamus pajėgumus – siūloma aktyviau į darbo rinką įtraukti vyresnio amžiaus žmones, asmenis su negalia, ilgalaikius bedarbius. Raginama suformuoti ilgalaikę imigracijos politiką. Ši turėtų būti orientuota į talentų iš Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių pritraukimą. Rekomenduojama atsisakyti kvotų profesijoms, kurių darbuotojų trūksta šalyje, sistemos. Darbuotojų trūkumas jaučiamas daugelyje ekonomikos sektorių, todėl kvotos yra perteklinė biurokratinė kliūtis. Galima alternatyva – sudaryti šalių, kurių piliečiams galėtų būti taikomos lengvesnės migracijos sąlygos, sąrašą.

Šias rekomendacijas Darbo grupė siūlo perduoti Vyriausybės strateginės analizės centrui ir pavesti parengti Demografinės problemos (depopuliacijos) sprendimo strategiją bei konkretų jos įgyvendinimo priemonių planą. Taip pat siūloma rekomendacijų ir būsimos strategijos pagrindu parengti Nacionalinį susitarimą dėl demografinės problemos pripažinimo grėsme valstybei, taip jai suteikiant atitinkamą prioritetą ir reikiamus resursus.

Priedai:

Raštas Seimo valdybai dėl Darbo grupės darbo rinkos problemoms spręsti veiklos pabaigos;

Darbo grupės darbo rinkos problemoms spręsti rekomendacijos dėl ilgalaikės demografijos ir migracijos politikos.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka