Interaktyvioje švieslentėje – duomenys apie transporto sektoriaus išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekius

13 lapkričio 12:50 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės analitikos centro Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyrius parengė transporto sektoriaus veiklos duomenų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio švieslentę.

Ši transporto švieslentė papildė bendrą interaktyvų duomenų įrankį su kitų sektorių – energetikos pramonės, žemės ūkio, žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, atliekų – duomenimis. Interaktyviame įrankyje pateikiami naujausi duomenys apie Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD) pagal šaltinius nuo 1990 iki 2021 metų.

Transporto švieslentėje skelbiama informacija apie bendrą transporto išmetamų dujų pokytį, taip pat – bendras ŠESD pokytis pagal atskiras transporto subkategorijas: tai vidaus aviacija, kelių transportas, geležinkeliai, vidaus laivyba, kitas transportas (dujotiekis, uosto kranai, oro uostai ir kt.).

Transporto sektoriuje ŠESD kiekis vis dar didelis

Pagal 2021 metų surinktus ir apdorotus duomenis transporto sektorius pagal bendrą išmetamų ŠESD kiekį energetikos sektoriuje sudarė net 50 % viso šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Palyginimui – 1990 duomenimis šis kiekis buvo tik 17 proc.

Pasak Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės analitikos centro Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyriaus vedėjos Eglės Kairienės, nors transporto priemonių efektyvumas 1990-2021 m. laikotarpiu didėjo, transporto sektoriaus išmetamų ŠESD kiekio dalies augimą įtakojo spartėjantis pervežimų augimas bei transporto priemonių skaičiaus didėjimas, o taip pat ir ženklus ŠESD kiekio sumažėjimas kituose energetikos sektoriuose. „Pagrindinė išmetamų ŠESD kiekio mažinimo priemonė transporto sektoriuje yra perėjimo prie alternatyvių, mažiau taršių energijos šaltinių, pavyzdžiui, elektros, biodegalų skatinimas. Tokiu būdu keleiviai ir kroviniai gali būti pervežami pasirenkant energijos vartojimo požiūriu efektyviausias transportavimo rūšis, o alternatyvaus kuro naudojimas papildomai sumažintų išmetamų ŠESD kiekį”, – sako E. Kairienė.

Išmetamų ŠESD kiekis sumažėjo transporto, pramonės, žemės ūkio ir atliekų sektoriuose

Surinkti duomenys rodo, kad 2021 metais Lietuvoje į atmosferą pateko 0,4 % daugiau ŠESD lyginant su 2020 metais. Nors išmetamų ŠESD kiekis sumažėjo pramonės, žemės ūkio ir atliekų sektoriuose po 4 %,transporto – 0,2 % tačiau energetikos – 8 % padidėjo. Daugiausiai Lietuvoje į atmosferą pateko anglies dioksido, kuris sudarė 68 % bendro išmetamų ŠESD kiekio. Gerokai mažiau susidarė metano – 16 %, azoto suboksido – 13 % ir fluorintų ŠESD – apie 3 %.

Pranešimas spaudai

Linos Jakubauskienės nuotrauka