Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

23 gegužės 04:09 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota keletas teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

 Įsakymo projektas 23-7532, 2023 m. gegužės 18 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3-375 „DĖL REIKALAVIMŲ ĮMONĖMS, ATLIEKANČIOMS MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMĄJĄ TECHNINĘ APŽIŪRĄ, IR TEISĖS ATLIKTI MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMĄJĄ TECHNINĘ APŽIŪRĄ SUTEIKIMO, SUSTABDYMO, SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR ŠIOS TEISĖS PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO

Pagrindiniai Įsakymo projekto tikslai:

– papildyti Tvarkos aprašą[2] nuostatomis, kurios įtvirtintų privalomą nešiojamų vaizdo registratorių, prisegamų prie techninės apžiūros kontrolieriaus drabužių (angl. body camera), naudojimą privalomosios technines apžiūros metu;

– patikslinti Tvarkos aprašo nuostatas atsižvelgiant Antikorupcinio vertinimo išvadą[3].

 Įsakymo projektas 23-6176(2), 2023 m. gegužės 18 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3-79 „DĖL C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE KATEGORIJŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMO PRADINEI PROFESINEI KVALIFIKACIJAI ĮGYTI IR VAIRUOTOJŲ PERIODINIO PROFESINIO MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymo projekto tikslas – užtikrinti, kad valstybės įmonei „Regitra“ ir Lietuvos transporto saugos administracijai būtų sudaryta galimybė gauti darbo funkcijoms atlikti būtinus duomenis apie kvalifikacijos pažymėjimo arba kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo išdavimą ne tik iš Mokinių registro, bet ir iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijų pažymėjimų registro.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos apraše[2]  nustatyta, kad valstybės įmonė „Regitra“ ir Lietuvos transporto saugos administracija duomenis apie kvalifikacijos pažymėjimo arba kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo išdavimą gauna iš Mokinių registro. Nuo 2023 m. gegužės 1 d. pasikeitus Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašui[3] išduodami tik skaitmeniniai profesinio mokymo diplomai ir pažymėjimai, kurie registruojami Diplomų, atestatų ir kvalifikacijų pažymėjimų registre ir nuo 2023 m. gegužės 1 d. neregistruojami Mokinių registre.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka