Įsigyti tachografo korteles – paprasčiau

06 rugpjūčio 03:27 2015 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

aut-vairas2015 m. rugpjūčio 4 d. įsigaliojo Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių pakeitimai, lengvinantys tachografo kortelių išdavimo sąlygas.

 

 

 

Atsižvelgusi į klientų pageidavimą, kad Inspekcijos teikiamas administracines paslaugas būtų galima užsisakyti internetu ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims, Inspekcija pagerino elektroninių paslaugų, susijusių su tachografo kortelių užsakymu, patogumą piliečiams ir supaprastino šių paslaugų užsakymo sistemą.

Nuo šiol prisijungti prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu sistemos gali fizinis asmuo, identifikavęs save:

– per elektroninės bankininkystės sistemą;

– naudodamas asmens tapatybės kortelę su įrašytu skaitmeniniu sertifikatu;

– naudodamas mobilųjį elektroninį parašą.

Prisijungęs prie šios sistemos vairuotojas gali užsisakyti vairuotojo kortelę arba pranešti apie jam išduotos vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę, o prašymo išduoti (pakeisti ar atnaujinti) vairuotojo kortelę pildymo metu galima iškart atlikti mokėjimą.

Įmonės atstovas (vadovas ar jo įgaliotas asmuo), prisijungęs prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu sistemos, gali užsakyti įmonės ar dirbtuvės kortelę (tik šioje įmonėje dirbantiems asmenims), pranešti apie šių kortelių blogą veikimą, praradimą ar vagystę ir prašymo išduoti (pakeisti ar atnaujinti) įmonės ar dirbtuvės kortelę pildymo metu atlikti mokėjimą. Įmonės vadovas, prisijungęs prie sistemos, gali suteikti įgaliojimą bet kuriam darbuotojui (pasirinkus meniu elementą „Įgaliojimai“ reikia įvesti asmens, kuriam suteikiamas įgaliojimas, duomenis (vardą, pavardę ir asmens kodą) ir nurodyti suteikiamo įgaliojimo įsigaliojimo datą ir datą, iki kurios galios įgaliojimas).

Taip pat sukurta galimybė elektroniniu paštu ar (ir) trumpuoju (SMS) pranešimu gauti pranešimus apie:

– internetu pateikto prašymo vykdymo eigą,

– pagamintą tachografo kortelę,

– besibaigiantį turimos tachografo kortelės galiojimą.

Reikia tik prisijungus prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu sistemos (pasirinkus meniu elementą „Kontaktai“) pažymėti atitinkamą (-us) laukelį (-ius) (pasirinkti informavimo būdą (-us)) ir nurodyti elektroninį paštą ar (ir) telefono numerį.

 

VKTI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka