Keturių šalių transporto ministrai siekia užkirsti kelią ES kelių transporto rinkos žlugimui

sausio 11 04:57 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Lenkijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Lietuvos transporto ministrai ragina Europos Komisiją ir Europos Parlamentą stabdyti protekcionizmą Europoje ir nekurti kliūčių laisvam prekių ir paslaugų judėjimui.

 

 

Ministrai išreiškė savo susirūpinimą Europos Komisijos transporto ir judumo komisarei Violetai Bulc, Europos Parlamento Transporto komiteto pirmininkei Karimai Delli ir už „Mobilumo paketą“ atsakingiems  šio komiteto nariams. Tai buvo pareikšta Transporto komiteto balsavimo už „Mobilumo paketo“ projektą išvakarėse.

Ministrai apgailestaudami pažymėjo, kad svarstymų metu „Mobilumo paketas“ nutolo nuo savo pradinių tikslų ir kad nacionaliniai interesai bei protekcionizmas yra keliami aukščiau už Europos interesus. Jų nuomone, dabartinis šio dokumentų paketo projektas yra nesubalansuotas socialiniu ir rinkos atžvilgiu, neabejotinai turės neigiamą poveikį aplinkos apsaugai ir bus žalingas Europos ekonomikai. Jie taip pat apgailestaudami pažymėjo, kad už „Mobilumo paketo“ projektą atsakingi Transporto komiteto nariai stipriai pakeitė savo ankstesnes nuostatas ir ėmė labiau pritarti suvaržymams, neįvertindami tikrosios kelių transporto sektoriaus situacijos. Daugybė Europos ir nacionalinių kelių vežėjų verslo atstovų, profesinių sąjungų bei ūkio šakų, kurių veikla stipriai priklauso nuo transporto paslaugų efektyvumo, yra pareiškę panašų susirūpinimą, pabrėždami, kad kadencijos pabaigos nuotaikos prieš rinkimus Europos institucijose apsunkino subalansuoto sprendimo dėl šio dokumentų paketo paieškas.

Susitikimuose su Europos komisare ir Europos Parlamento nariais ministrai pabrėžė, kad pasirinktas modelis, numatantis skirtingas komandiravimo sąlygas šalims, kurių vežėjai dirba tarptautiniu mastu ir dvišaliu pagrindu, suskaidys bendrą Europos rinką, diskriminuos dalį ES valstybių ir jų vežėjų. Tai trukdys sklandžiai veikti kelių transporto vidaus rinkai, sukurs neproporcingą administracinę naštą vežėjams, ypač mažoms ir vidutinėms jų įmonėms, be to, paskatins nesąžiningą ES ir trečiųjų šalių vežėjų konkurenciją. Pradėjus riboti veiklą tarptautiniu mastu, kyla tolesnių šio sektoriaus rinkos ribojimų pavojus.

Ministrai taip pat griežtai pasisakė prieš siūlymus, susijusius su transporto priemonių grąžinimu į jų registravimo šalį. Ministrai priminė, kad tokios neproporcingos ir protekcionistinės priemonės yra neteisėtos ir neatitinka esminių Europos Sąjungos principų bei politikos.

Ministrai paragino nenustatyti papildomų apribojimų kabotažui ir bent jau palikti galioti esamas taisykles, nurodydami, kad esant mažai kabotažo rinkai nepateisinamas toks griežtas reguliavimas, kuriuo siekiama į šią rinką neįsileisti užsienio bendrovių. Be to, naujų papildomų ribojimų įvedimas, tokių kaip vadinamasis „atvėsimo laikotarpis“, yra akivaizdžiai protekcionistinis, ypač jei užsienio šalių vairuotojai kabotažo metu bus komandiruojami ir jų atlygis atitiks šalies, kurioje teikia paslaugas, atlyginimų lygį.

Ministrai dar kartą priminė, kad vienas svarbiausių „Mobilumo paketo“ tikslų buvo pagerinti socialines sąlygas vairuotojams, taigi būtina gerbti jų pagrindines teises ir leisti laisvai pasirinkti, kur praleisti savo savaitinio poilsio laiką. Ministrai teigiamai įvertino rimtą Europos Parlamento požiūrį į vairuotojų teises, užtikrinant jiems galimybę laisvai pasirinkti, kur praleisti privalomo poilsio laiką.

Ministrai taip pat laikėsi nuomonės, kad visuotinis draudimas vairuotojams praleisti savaitinio poilsio laiką transporto priemonių kabinose esamomis sąlygomis yra neįmanomas. Europoje trūkstant tinkamos infrastruktūros, siūlomi draudimai nepagerins vairuotojų darbo sąlygų. Ministrai pabrėžė, kad visos ES valstybės ir Europos Komisija turi atlikti būtinus darbus ir Europos kelių tinkle užtikrinti pakankamą kiekį vairuotojų poilsiui skirtų vietų su saugaus parkavimo galimybėmis.

Ministrai perspėjo, kad beatodairiški ir tik teorija pagrįsti „paskutinės minutės“ sprendimai gali turėti sunkių ekonominių pasekmių bei sukelti teisinio netikrumo situaciją.

Ministrų teigimu, vietoj subalansuotų priemonių, kurios galėtų prisidėti prie sėkmingos bendros rinkos, Europa rizikuoja nustatyti ribojančias, neproporcingas ir protekcionistines priemones, prieštaraujančias esminiams ES sutarties principams ir pagrindinėms ES laisvėms. Pagrindiniai „Mobilumo paketo“ tikslai turėtų būti svarbiausias kelrodis, atveriantis galimybę Europos Parlamentui priimti teisingus sprendimus.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka